Make your own free website on Tripod.com

OTVORENO PISMO CRNOGORSKOG ŽENSKOG LOBIJA GOSPODI IZ CRNOGORSKOG PARLAMENTA POVODOM IZGLASAVANJA ZAKONA O AMNESTIJI /OSUĐENICIMA ZA KRIVIČNA DJELA UBISTVA, SILOVANJA, OBLJUBE- KAZNA UMANJENA ZA 15%, OSUĐENICIMA ZBOG TEŠKIH KRIVIČNIH DJELA –KAZNA SMANJENA ZA 25%/

 

 

            Predstavnici naroda su glasali i izglasali Zakon o amnestiji. Partiska disciplina ni ovaj put nije iznevjerena, a savjest... što to bješe savjest!?

            Donošenjem Zakona o amnestiji, gospodo iz Crnogorskog parlamenta učinili ste nepodnošljivim živote ogromnog broja žena nad kojima jeste ili će biti izvršeno nasilje. Sudeći prema jučerašnjem glasanju u Crnogorskom parlamentu ''stanuje'' nerazumjevanje prema ženama i ženskom pitanju. Mi žene iz CŽL-a akt silovanja i bludnih radnji nad bilo kojom ženom imenujemo kao mušku krivicu i sramotu. Silovanje je čin kontrole i premoć muškarca nad ženama i djecom i zato za silovatelje nema amnestije. Očigledno da gospoda iz Crnogorskog parlamenta ne shvataju da se na početku trećeg milenijuma patrijahat polako ruši. U Crnogorskom parlamentu po načinu kako je Zakon o amnestiji izglasan – skoro jednoglasno, patrijahalni model poprimio je oblik primitivnog odnosa prema ženi i djeci i njihovim ljudskim pravima. Smatramo da je donošenjem Zakona o amnestiji legalizovana diskriminizacija prema ženama i djeci žrtvama nasilja. Vaši muški glasovi koji u ime prava jačeg pola osporavaju ženske vrijednosti i prava žena izražava suštinu odnosa koji su uspostavljeni u Crnogorskom parlamentu prema ženama.

            Vi gospodo inkriminišete silovanje i bludne radnje nad ženama i djecom i postojeće zakone ne koristite u odbranu istih. Da li su zakoni pisani samo i isključivo radi muškaraca? Da li ste u Parlamentu da bi predstavljali samo sebe i svoje muške interese, a ostale u ovom slučaju žene i djecu ugrožavate donošenjem ovakvih zakona? Morate uzeti u obzir činjenicu da se nezadovoljstvo ženske populacije višestruko odražava na ukupni drušveno-politički život. Jedno je sigurno – nećemo odustati od borbe za vlastita prava, prava naših i vaših majki, kćeri, unuka...

            Zato pozivamo sve žene i ženske grupe, da zajedno i organizovano radimo na promociji i afirmaciji ženskih i dječijih ljudskih prava i da trpljenje i ćutanje o nasilju pretvorimo u akciju!!!

 

UČINIMO ŽENSKU OBESPRAVLJENOST VIDLJIVOM!!!

 

CRNOGORSKI ŽENSKI LOBI