Make your own free website on Tripod.comSAOPŠTENJE ZA JAVNOST

CRNOGORSKE PRAVOSLAVNE CRKVE

          Povodom prijema predstavnika Katoličke crkve, Islamske vjerske zajednice i Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori od strane predsjednika Vlade Republike Crne Gore, gospodina Filipa Vujanovića, dana 15. 03. 2001. godine.

          Nepozivanjem predstavnika Crnogorske pravoslavne crkve i izbjegavanjem i odbijanjem susreta sa njim, predsjednik Vlade RCG, gospodin Filip Vujanović otvoreno je, još jednom, pokazao namjeru da selektivno tretira vjeroispovijesti, da vrši religijsku diskriminaciju, posmatrajući apsolutno neravnopravno Crnogorsku pravoslavnu crkvu i njene vjernike i poštovaoce. Ovakvim postupkom predsjednika Vlade RCG duboko su povrijeđeni i poniženi mnogobrojni građani Crne Gore, odnosno nekoliko desetina hiljada vjernika Crnogorske pravoslavne crkve. Oni su, iako vjerni državnim i nacionalnim interesima, ovakvim postupkom predsjednika Vlade tretirani na inferioran način, diskriminatorski, kao građani drugoga reda, što je neshvatljivo i neprihvatljivo sa stanovišta poštovanja i primjene osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih načela, principa vladavine prava, pravde i pravičnosti, moralnih, religijskih, običajnih i drugih društvenih normi.

          Ovim postupkom od strane predsjednika Vlade RCG flagrantno su prekršeni: članovi 11 i 34 Ustava RCG, važeći Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica u Crnoj Gori, kao i relevantni međunarodni akti: Univerzalna deklaracija Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima (član 18) iz 1949. godine, odredbe Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (član 9), koja je usvojena od strane Savjeta Evrope 1950. godine. Povrijeđen je i Pakt o građanskim i političkim pravima (član 18) iz 1966. godine kao i principi VII završnog helsinškog akta KEBS/OEBS iz 1975. godine i drugi međunarodni dokumenti.

          Ovakav diskriminatorski odnos prema Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi ne može služiti na čast, niti može biti čin savjesnosti i poštenja, već predstavlja akt nasilja, političkog nepoštenja i sramote.

 

 KANCELARIJA

CRNOGORSKE PRAVOSLAVNE CRKVE

  Cetinje, 16.03.2001.