Make your own free website on Tripod.com
 

DESET TAČAKA - Udruženja Pomorskih Kapetana Trgovačke Mornarice Crne Gore o inostranom direktnom investiranju (FDI)U Pobjedi je 08. avgusta ove godine objavljen članak
- Globalizacija - svjetski proces - čiji je autor kapetan duge plovidbe Nikola Samardžić, član našeg Udruženja.
Na osnovu činjenica iznesenim u tom članku i na osnovu obimne inostrane literature o fenomenu globalizacije i inostranog direktnog investiranja, Udruženje Pomorskih Kapetana Trgovačke Mornarice Crne Gore pokreće inicijativu i predlaže zvaničnim organima naše države da ulože još veće napore za stvaranje uslova i olakšica koje će privući inostrano direktno investiranje u Crnu Goru. Potpuno je evidentno da je globalizacija svjetski proces koji našu planetu vodi u veliki i do sada neviđeni ekonomski prosperitet.Zemlje koje nijesu stupile na put globalizacije i kojima inostrano direktno investiranje nije jedan od osnovnih stubova svakodnevne ekonomske politike ne mogu se razvijati i osjetno ekonomski zaostaju za razvijenim zemljama Zapada. Crna Gora, iako je učinila početne korake na putu globalizacije, mora istrajati i nastaviti da sa svim raspoloživim sredstvima stvori povoljnu klimu i olakšice da u Crnu Goru nesmetano uđu inostrane direktne investicije
( Foreign Direct Investment – FDI ). Bez FDI-a Crna Gora neće moći da izađe iz sadašnje ekonomske i političke krize.
Udruženje Pomorskih Kapetana Trgovačke Mornarice Crne Gore konstatuje da bez razrađene strategije, odgovarajućih zakonskih propisa i povoljne klime za uvođenje inostranog direktnog investiranja u Crnu Goru, nema razvoja pomorske privrede, nema razvoja turizma, niti se mogu pokrenuti mnogobrojna industrijska preduzeća koja danas ne rade ili polovično rade. Zato, da bi se obezbijedile osnovne pretpostavke za uvođenje inostranog direktnog investiranja u Crnu Goru, Udruženje Pomorskih Kapetana Trgovačke Mornarice Crne Gore predlaže sliojedeće :

01. U Ustavnu Povelju, treba unijeti odredbe da Crna Gora i Srbija stupaju u proces globalizacije i da im je inostrano direktno investiranje ( FDI ) jedan od stubova ekonomske politike na duži period.

02. U Ustavnu Povelju treba unijeti odredbe da je obalno more ( teritorijalno more i unutrašnje morske vode ) i epikontinentalni pojas u isključivom vlasništvu države Crne Gore. U unutrašnje morske vode spadaju i plovni putovi Skadarskog jezera i rijeke Bojane i Crnojevića, što je i bilo normirano aneksom na odluku Berlinskog Kongresa o priznavanju nezavisnosti Crne Gore 1878. godine i odredbom Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi, 1977. godine.

03. U Ustavnu Povelju treba unijeti odredbu da Crna Gora ima pomorsku zastavu koja je različita od državne. Pomorska zastava će omogućiti Crnoj Gori da registruje inostrane brodove u svoj registar ( Flag of Convenience ) sa čime bi se stvorila značajna dodatna sredstva za budžet Crne Gore.

04. Crna Gora mora što prije da donese odgovarajuće zakone i podzakonske akte sa kojima se objebjeđuju olakšice i stavara povoljna klima za privlačenje inostranih direktnih investicija ( FDI ) u Crnu Goru. To su prijesvega zakoni iz oblasti radnih odnosa, poreza, monetarnog sistema, garancija za sigurnost imovine inostranih investitora i garancija za nesmetano rukovanje sa ostvarenim profitom. Ovđe spadaju i ugovori Crne Gore sa drugim državama o međusobnom investiranju ( Home Country I Host Country ). Iako je na ovim područjima doneseno nekoliko odgovarajućih zakonskih propisa, to još nije ni približno dovoljno da bi se u zadovoljavajućem obimu mogle privući inostrane direktne investicije. Zato je nužno potrebno da Skupština ili Vlada Crne Gore osnuje komisiju za izradu i dopunu zakona iz gore pomenutih oblasti.

05. Ukoliko se donesu odgovarajući zakonski propisi i stvori povoljna klima za inostrano direktno investiranje, veliki broj crnogorskih preduzeća postati će privlačni za inostrane investitore. Oni bi kupovali ta preduzeća po tržnoj cijeni, zatim bi uložili dodatna sredstva za modernizaciju proizvodnje i obezbijedili bi plasman proizvoda na svetsko tržište, uključujući se u proces globalizacije. Sa dobijenim sredstvima od prodaje tih preduzeća, Crna Gora bi mogla da uđe u nove dodatne investicije i poslovne poduhvate. Takođe, dobijena sredstva od prodaje crnogorskih preduzeća mogla bi da budu učešće Crne Gore u novim zajedničkim investicionim poduhvatima sa inostranim partnerima i u zemlji i u inostranstvu. To je put za brzi ekonomski preporod naše države kojim su pošle i već se dokazale Mađarska, Češka, Litvanija, Estonija i u manjoj mjeri i neke druge bivše komunističke zemlje.

06. Crna Gora preko inostranog direktnog investiranja ima takođe velike šanse da u kratkom vremenu unaprijedi i podigne na visoki nivo turističku privredu i da ponovo oživi sada uništeno morsko brodarstvo Crne Gore.
Sa uvođenjem i razvojem inostranog direktnog investiranja u Crnu Goru turizam bi se naglo razvijao ne samo duž obale nego na cijeloj teritoriji naše države. To je prije svega kombinacija primorskog i planinskog turizma za što Crna Gora ima prvorazredne prirodne uslove, zatim razvoj turizma na Skadarskom, Pivskom, Plavskom i mnogobrojnim planinskim jezerima, razvoj seoskog turizma, izgradnja novih zimskih sportskih i planinskih turističkih centara, splavarenje na Tari i limu i druge razne aktivnosti čije su turističke ponude jedinstvene i rijetke u Evropi i svijetu.

07. Crna Gora ima vrhunske uslove za razvoj nautičkog turizma. Teško se mogu naći u svijetu plovidbene rute nautičkog turizma kao što je ruta od Kotora duž crnogorske obale, rijekom Bojanom, Skadarskim jezerom i rijekom Crnojevića. Posebna i jedinstvena šansa za razvoj nautičkog turizma stoji u činjenici da se na crnogorskom i albanskom dijelu Skadarskog jezera može izgraditi ogromna marina za zimovnik velikog broja jahti i čamaca koje danas nagriza slana morska voda po raznim marinama Sredozemnog i Jadranskog Mora. Poznato je da slatka voda ne nagriza i ne oštećuje trup plovila. Za ovaj poduhvat, potrebna je regulacija rijeke Bojane na njenom ušću i na izlazu iz Jezera. Da bi pomenute turističke djelatnosti mogle da privuku inostrane direktne investitore, potrebno je da Skupština Crne Gore donese set specifičnih zakona sa kojima se stvaraju olakšice za inostrano investirabnje u pojedine segmente turističke privrede.

08. Posebne zakone za privlačenje inostranog investiranja zahtijeva i morsko brodarstvo. Crna Gora jedino uz pomoć direktnog inostranog investiranja može ponovo da oživi brodarstvo duge plovidbe i da započne nove pomorske djelatnosti koje do sada nijesu postojale u Crnoj Gori. To je prije svega već pomenuta registracija inostranih brodova pod crnogorsku pomorsku zastavu (Flag of Convenience), zatim osnivanje male obalne plovidbe duž crnogorskog primorja, rijekama Bojanom i Crnojevića i po Skadarskom Jezeru i sidrenje inostranih brodova u raspremi na pojedinim sidrištima Bokokotorskog zaliva (Laid Up).

09. Udruženje Pomorskih Kapetana Trgovačke Mornarice Crne Gore smatra da je za podsticaj razvoja pomenutih djelova pomorske privrede potrebno donijeti jedinstveni pomorski kodeks u kojem bi bile uključene olakšice za inostrano investiranje u razne djelatnosti pomorske privrede. Od velike pomoći bi nam bila iskustva i postojeći propisi pomorskih zemalja kao što su Italija i Grčka, Malta i Kipar.
Udruženje Pomorskih kapetana Trgovačke Mornarice Crne Gore predlaže da Vlada ili Skupština Crne Gorebosnuje posebnu komisiju za izradu zakonskih akata za područje pomorske privrede sa posebnom radnom grupom za izradu pomorskog kodeksa. Komisija i radna grupa bile bi sastavljene od stručnjaka prije svega kapetana duge plovidbe, pomorskih pravnika i ekonomista.

10. Udruženje Pomorskih Kapetana Trgovačke Mornarice Crne Gore stoji na raspolaganju organima vlasti u Crnoj Gori za dalju razradu i objašnjenje o iznesenim činjenicama i predlozima iz predhodnih tačaka. Udruženje Pomorskih kapetana Trgovačke Mornarice Crne Gore poziva ekonomske institucije , stručnjake i ostale naučne krugove da povedu široku naučnu raspravu o fenomenu globalizacije i inostranog direktnog investiranja.
U vrijeme kada svjetska ekonomska nauka proučava i obrađuje pitanja vezana za inostrano direktno investiranje, u Crnoj Gori i Srbiji o tome se ćuti i uopšte se ne pominje.

Ovaj predlog upućen je 24.08.2002. godine :
- Predsjedniku Republike Crne Gore Gospodinu Milu Đukanoviću
- Predsjednici Parlamenta Republike Crne Gore Gospođi Vesni Perović
- Predsjedniku Vlade Republike Crne Gore Gospodinu Filipu Vujanoviću
- Ministarstvu pomorstva Podpr. Vlade RCG G-dinu B. Gvozdenoviću
- Glavnom i Odgovornom Uredniku dnevnog lista Pobjeda

24.08.2002.