Make your own free website on Tripod.com

USELJAVANJE - SAVETI STRUČNJAKAS DIPLOMOM PO VIZU


U idućoj poslovnoj godini (od jula 2001.) biće povećan broj useljeničkih viza na osnovu kvalifikacija. Važno je da se napomene da se ovdje ne podrazumijevaju isključivo vrhunski stručnjaci iz elektronike ili arhitekture, na primjer, već se tu podrazumijevaju zanimanja sa veome duge liste na kojoj su i stolari, parketari, mašinbravari, frizeri, pekari ...
Važno je, još jednom, da se zanimanje nalazi na SOL listi, da se raspolaže radnim iskustvom u toj struci, zatim odgovarajućim znanjem engleskog jezika, te da podnosilac zahtjeva nije stariji od 45 godina u momentu predaje molbe.
Da bi se dobila useljenička viza na osnovu kvalifikacija nije neophodno imati rodbinu u Australiji. Dovoljno je ispunjavati pomenute uslove i na osnovu njih, u okviru propisanog bodovnog sistema dobiti minimum 110 poena.
Istina, cijeli postupak je mnogo lakši ukoliko podnosilac molbe ima blisku rodbinu u Australiji. Recimo, ako je rodbina iz manje razvijenih krajeva Australije, moguće je tražiti useljeničku vizu na osnovu kvalifikacije putem "Skilled - Regional Sponsored Applications". Prednost ove kategorije je u tome što podnosilac molbe ne mora da dobije 110 poena da bi mu odobrili vizu, ali ipak mora da ispunjava osnovne uslove vezane za kvalifikacije, radno iskustvo, godine i znanje engleskog jezika. Ova kategorija pomaže u slučajevima kada podnosilac molbe ima zanimanje koje ne donosi mnogo bodova, kao i kada godine starosti podnosioca molbe ne donose mnogo bodova.
Kad je riječ o zahtjevima za useljenje obrazovanih osoba, vrlo je važno da cijeli postupak bude vođen po savjetima registrovanog stručnjaka za imigraciju. Jer, ovdje od prethodnog bodovnog postupka u mnogome zavisi dalja sudbina zahtjeva. Tu ne smije ništa da se propusti.
Ukoliko su kvalifikacije priznate, sledeći korak je test engleskog jezika (IELTS test) i tada je kandidat već na dobrom putu da mu se zahtjev ispuni, pod uslovom da solidno vlada jezikom.