Make your own free website on Tripod.com

 

Nevladina organizacija” Kompjuterski i Internet Klub Kesat.net

Pljevlja, ul.Lovcenska br 13

Tel: +381 (0) 87281900

E-mail: kdervic@cg.yu

 

  LICNA KARTA 

 

      Rjesenjem Ministarstva pravde RCG broj 02-2352 od 24.04.2000.godine, upisan je u registar nevladinih organizacija “KOMPJUTERSKI I INTERNET KLUB –KESATNET”  PLJEVLJA. To je humanitarna, nepoliticka,vanstranacka i neprofitna nevladina organizacija sa vlastitim programom i razvojnim ciljem  u vidu

edukacije rada na racunarima i Internetu najsirih slojeva stanovnistva.

       Clanovi organizacije su inzinjeri informatike i elektronike,ljekari,zurnalisti i istaknuti poznavaoci rada na

racunarima  kao i veliki entuzijasti za rad sa najsirim slojevima stanovnistva. Posebno je izrazena motivisanost

clanova za rad sa djecom i omladinom.

       Pljevlja su sjeverna i nerazvijena opstina koja se nalazi na tromedji Crne Gore, Srbije i Federacije BiH. To je podrucje bivseg Sandzaka,ekonomski najnerazvijeni region,izdjeljen politicki,socijalno,vjerski i nacionalno.

Obrazovni nivo stanovnistva je jako nizak i veliki je broj nezaposlene omladine koji su prepusteni ulici,  a cija je produktivnost i upotrebljivost na uzlaznoj stepenici u svim vidovima pozitivnog djelovanja u civilnom, demokratskom

 i savremenom drustvu. Oni predstavljaju veoma veliki potencijal koji bi trebalo na vrijeme usmjeriti i educirati iz

oblasti informatike. Edukacijom iz ove savremene oblasti, prvenstveno djece i nezaposlene omladine, umnogome

 bi se pomoglo daljem razvoju ovog zaostalog kraja.

        Dakle,Kompjuterski i Internet klub je osnovan u zelji da se pokrenu mlade intelektualne snage grada i

kvalitetno poboljsa zivot Pljevljaka koji vole svoj grad i rjeseni su da ostanu u njemu, bez obzira na sva mucna desavanja u gradu i njegovom okruzenju.

        U periodu 1999 – 2000 godina, edukovali smo 15 djece uzrasta do 14 godina, 24 omladinca do 25 godina,

 sestoro djece raseljenih lica i 28 nezaposlenih. Takodje, smo omogucili veliki broj kontakt veza izmedju clanova razdvojenih porodica posredstvom interneta.

        Ciljevi koje smo sebi postavili su: Organizovanje kurseva za rad na racunarima i internetu za djecu skolskog uzrasta slabog materijalnog stanja, djecu ometenu u razvoju,djecu raseljenih lica,omladinu i nezaposlena lica; Organizovanje polaganja i izdavanje odgovarajucih certifikata u saradnji sa Prirodno matematickim fakultetom u Podgorici; Organizovanje raznih takmicenja iz oblasi informatike u cilju popularizacije racunarstva i interneta; Organizovanje kurseva za naprednije clanove za izradu WEB prezentacija; Obucavanje koordinatora drugih NVO

za rad na racunarima i internetu; Pruzanje tehnickih usluga (izrada programa, umrezavanje racunara, racunarska obrada) za sve zainteresovane NVO; Omasovljenje udruzenja i strucno usavrsavanje clanova; Ustupanje prostorija kluba za druzenje i osmisljavanje sadrzaja,kako bi se mladi ljudi sklonili sa ulice i bavili korisnim radom,te izbjegli asocijalna ponasanja (droga, alkoholizam );

        Interesantno je naglasiti, da NVO ovakve vrste djelovanja i aktivnosti do sada niko nije podrzao,iako je zivot u novom milenijumu nezamisliv bez osnovnih znanja iz oblasti informatike i kada ce se ljudi koji ne budu poznavali

rad na racunaru i internetu smatrati  nepismenim.

          

        

Predsjednik NVO “KESATNET”

Igbala Dervic s.r.