Make your own free website on Tripod.com

 


4.    Muhamedanci u Zeti 
           
(Bogi{i}ev arhiv Cavtat, XVI, 3. - podaci su iz 1894.god)

 

Br. Bratstva Bratstva se dijele na manja bratstva Ku}a u bratstvu Odakle se bratstvo doselilo
1. Ajdar Ku~evi}i Begovi}i ; Alunovi}i
Kubasi~i}i
8 Ku~a
2. Red`ovi}i Red`ovi}i 1 Bjelopavli}a
3. Rko~evi}i Rko~evi}i 1 Ku~a
4. Dibranin Dibranin 1 Dibre
5. Averi}i Averi}i 3 Bjelopavli}a
6. Usenagi}i Usenagi}i 5 Iz Bajica u Podgoricu, pa u Zetu
7. Ad`agi}i Ad`agi}i 7 Iz Bajica u Podgoricu, pa u Zetu
8. Smajovi}i Smajovi}i 2 Ne zna se odakle su
9. Omurovi}i Omurovi}i 4 Ku~a
10. Ad`i Omerovi}i Ad`i Omerovi}i 2 Budve
11. Lampirovi}i Lampirovi}i 3 Dobrskog Sela
12. Mustagrudi}i Mustagrudi}i 6 Gruda
13. Pirani}i Pirani}i ; Elezovi}i 5 Bajica
14. Ad`i Jusufovi}i Ad`i Jusufovi}i ; Mujoad`i}i 8 Gruda
15. Ablahovi}i Ablahovi}i 1 Lje{anske nahije (Oraha)
16. Babaasanovi}i Babaasanovi}i 1 Azije
17. Strini}i Strini}i 4 Spu`a
Back Home