Make your own free website on Tripod.com5.    Novonaseljenici u Zeti 
           
(Bogi{i}ev arhiv Cavtat, XVI, 3. - podaci su iz 1894.god)


Br. Bratstva Bratstva se dijele na manja bratstva Ku}a u bratstvu Odakle se bratstvo doselilo
1. ^ejovi}i Radonji}i 
Prelevi}i
6
1
Ku~a
Ku~a
2. Popovi}i Popovi}i 1 Ku~a
3. Mijovi}i Mijovi} 6 Ku~a
4. Vujo{evi}i Vujo{evi}i 3 Ku~a
5. Ivanovi}i Ivanovi}i 5 Ku~a
6. Bako~evi}i Bako~evi}i 2 Ku~a
7. Ljuljanovi}i Ljuljanovi}i 1 Ku~a
8. Banjevi}i Banjevi}i 2 Ku~i
9. Tiodorovi}i Tiodorovi}i (Radeti}i) 1 Pipera
10. Bo`ovi}i Bo`ovi}i 2 Pipera
11. Markovi}i Markovi}i (Ra{ovi}i) 2 Pipera
12. Ivan~evi}i Ivan~evi}i 3 Pipera
13. Vukanovi}i Vukanovi}i 1 Pipera
14. Matovi}i Matovi}i 1 Pipera
15. Filipovi}i Filipovi}i 1 Pipera
16. Buli}i Buli}i 2 Pipera
17. Mati}i Mati}i 2 Pipera
18. Vojvodi}i Vojvodi}i 2 Pipera
19. Baljevi}i Baljevi}i 10 Bratono`i}a
20. Markovi}i Markovi}i 7 Sa ^eva u Lj. nahiju, pa u Zetu
21. Kunice Kunice 3 Lje{anske nahije (Buronji)
22. ^elebi}i ^elebi}i 5 Lje{anske nahije
23. Kova~evi}i Kova~evi}i 1 Lje{anske nahije (Gradac)
24. Nikovi}i Nikovi}i 4 Lje{anske nahije (Krusi)
25. Uskokovi}i Uskokovi}i 2 Lje{anske nahije (Dra`evina)
26. Vuk~evi}i Vuk~evi}i 2 Lje{anske nahije
27. Barovi}i Barovi}i 1 Lje{anske nahije
28. Pejovi}i Pejovi}i 1 Lje{anske nahije
29. Pejovi}i Pejovi}i 1 Ceklina
30. Jankovi}i Jankovi}i 5 Ceklina
31. Ra`natovi}i Ra`njatovi}i 2 Ceklina
32. Bo`ovi}i Bo`ovi}i 1 Ceklina
33. Petri~evi}i Petri~evi}i 5 Ceklina
34. Lopi~i}i Lopi~i}i 1 Ceklina
35. \urkovi}i \urkovi}i 2 Iz Bjelica u Kosijere, pa u Zetu
36. \ura{kovi}i \ura{kovi}i 2 Ceklina
37. Pirovi}i Pirovi}i 1 Iz Crmnice u Ceklin, pa u Zetu
38. Peri{i}i Peri{i}i 1 Ceklina (Kosijeri)
39. Vukmirovi}i Vukmirovi}i 1 Ceklina
40. Vu~kovi}i Vu~kovi}i 2 Ljubotinja
41. Kusovci Kusovci 1 Ljubotinja
42. Lubarde Lubarde 1 Ljubotinja
43. [o}i [o}i 2 Ljubotinja
44. Vuki}evi}i Vuki}evi}i 1 Ljubotinja
45. Vlahovi}i Vlahovi}i 1 Iz Rovaca u Crmnicu, pa u Zetu
46. Seminderovi}i Seminderovi}i 1 Iz Crmnice (Zabeza)
47. Radulovi}i Radulovi}i 1 Sa ^eva u Komane, pa u Zetu
48. Pavi}evi}i Pavi}evi}i 1 Bjelopavli}a
Back Home