Make your own free website on Tripod.com

 

 

Crnogorska Vlada usvojila dokument pod nazivom „Osnovi novih odnosa Crne Gore i Srbije", kojim se predvidja

Jednodomna skupstina i savet ministara

PODGORICA - Vlada Crne Gore usvojila je juce dokument „Osnovi novih odnosa Crne Gore i Srbije", koji u integralnoj verziji glasi:

I Dosadasnji odnosi u SRJ

1. Polazeci od istorijske i vjekovne drzavnosti Crne Gore, neotudjivog prava Crne Gore na samoopredjeljenje verifikovanog odlukama UN i Badinterove komisije i utvrdjenog Ustavom Crne Gore iz 1992. godine:

2. Zato je nuzno definisanje odnosa Crne Gore i Srbije na novim osnovama. Cinjenica da Ustav Srbije nije usaglasen sa Ustavom SRJ, niti se to pokusalo, kao i medjunarodna izolacija najodgovornijih ljudi SRJ i Srbije dodatno usloznjava politicke uslove za preuredjenje odnosa Crne Gore i Srbije.

3. Crna Gora se ozbiljno i odgovorno opredijelila za razgovore sa Srbijom o osnovama, okvirima i pravcima njihovih buducih odnosa. Ti odnosi jedino se mogu zasnivati na:

II Karakter buduce zajednice Crne Gore i Srbije*

III Principi zajednice Crne Gore i Srbije

IV Nadleznosti zajednice Crne Gore i Srbije

Nadleznost zajednice Crne Gore i Srbije treba da bude znatno uza od sadasnje nadleznosti SRJ. Time se reducira prostor mogucih nesporazuma i sukoba i istovremeno izrazava novi karakter zajednice.

U nadleznosti zajednice utvrdili bi se sledeci poslovi: - Odbrana i spoljna bezbjednost zajednice. - Spoljna politika zajednice - Osnove ekonomskog sistema zajednice. - Sistem bezbjednosti u drumskom, zeljeznickom i vazdusnom saobracaju, dok bi pomorski saobracaj i rezim obalnog mora bio u nadleznosti Crne Gore, a rezim plovidbe na rijekama u nadleznosti Srbije. - Naucno-tehnicki razvoj i strategija razvoja tehnicko-tehnoloskog sistema (energetski sistem, telekomunikacioni sistem, saobracajni sistem, politika razvoja kvaliteta i sistem standardizacije).

Polazeci od negativnih iskustava u funkcionisanju organa SRJ nuzno je konstitutivnim aktom zajednice ustanoviti organe zajednice i nacin njihovog formiranja i odlucivanja.

Nacin odlucivanja u organima zajednice treba urediti tako da se iskljuci majorizacija preglasavanjem u odlucivanju, cime ce se zastiti interesi i ravnopravan polozaj clanica zajednice.

Konstitutivnim aktom zajednice treba utvrditi poseban postupak u procesu donosenja akata organa zajednice. Taj poseban postupak bi se sprovodio kada to zatrazi drzava clanica ako smatra da je predlozenim zakonom ili drugom odlukom ugrozen ili povrijedjen njen interes ili pravo ili njena ravnopravnost u zajednici. Do okoncanja posebnog postupka zastalo bi se sa redovnim postupkom donosenja tog akta koji je uzrok pokretanja posebnog postupka. U okviru posebnog postupka kompetentno tijelo, sastavljeno na paritetnoj osnovi, razmotrilo bi predlozeni zakon ili odluku i u odredjenom roku podnijelo svoj izvjestaj i ocjenu. Po zavrsetku posebnog postupka nastavio bi se redovni postupak donosenja zakona ili odluke ili bi se on obustavio.

Propisivanjem vremena trajanja posebnog postupka otklonila bi se mogucnost njegove zloupotrebe.

U nadleznosti zajednice morali bi se, u skladu sa izlozenim principima, vrsenje poslova iz tih nadleznosti organizovati u sledecem sadrzaju:

1 Odbrana i spoljna bezbjednost zajednice

2. Spoljna politika zajednice

Spoljna politika zajednice mora se voditi u zajednickom interesu drzava clanica uz njihovo ravnopravno ucesce i kontrolu, a sa podijeljenom nadleznoscu organa zajednice i organa drzava clanica. Kao optimalan model se predlaze da se u okviru Savjeta ministara zajednice funkcija ministra inostranih poslova zajednice povjerava za dvogodisnji period ministrima inostranih poslova drzava clanica.

Ministar inostranih poslova zajednice bi imao obavezne periodicne konsultacije sa ministrom inostranih poslova drzave clanice na kojima bi se analizirala vodjena spoljna politika i projektovala njena dalja aktivnost.

Spoljna politika zajednice mora se zasnivati na platformi koja treba da obezbijedi povratak u medjunarodnu zajednicu i ukljucenje u evropske i evro-atlanske integracije.

Na toj platformi drzave clanice imaju punu samostalnost u vodjenju spoljne politike u granicama svog ustavnog kapaciteta.

U ambasadama i diplomatsko-konzularnim predstavnistvima drzave clanice treba da budu adekvatno zastupljenje. Drzave clanice mogu imati svoje posebno predstavnistvo u nekoj stranoj drzavi kada za to imaju poseban interes.

3. Osnove ekonomskog sistema zajednice

U okviru nadleznosti zajednice utvrdjivale bi se osnove ekonomskog sistema na principima i odnosima koji su obradjeni u dijelu Platforme koji se na te osnove odnosi. Nadleznost bi morala omoguciti punu ekonomsku samostalnost drzava clanica u funkciji afirmisanja njenih specificnosti i ostvarenja projekcija maksimalnog ekonomskog razvoja u korist te drzave clanice, a time i zajednice.

4. Sistem bezbjednosti u drumskom, zeljeznickom, i vazdusnom saobracaju uz obavezu da pomorski saobracaj i rezim obalnog mora budu u nadleznosti Crne Gore, a rezim plovidbe na rijekama u nadleznosti Srbije. Nadleznost zajednice u bezbjednosti drumskog, zeljeznickog i vazdusnog saobracaja bila bi u okviru utvrdjenja sistema bezbjednosti, pri cemu bi se sve sto je van tog sistema ostavilo u nadleznosti drzava clanica. Nuzno je da sistem pomorskog saobracaja i rezim obalnog mora budu u nadleznosti Crne Gore, a rezim plovidbe rijekama u nadleznosti Srbije.

5. Naucno-tehnicki razvoj i strategija razvoja tehnicko-tehnoloskih sistema

Poslovi iz ove nadleznosti nuzno se moraju vrsiti od organa zajednice zbog karaktera njihovog sadrzaja i znacaja za drzave clanice pri cemu se moraju uvazavati zajednicki interesi drzava clanica.

V Organi zajednice, nacin izbora i odlucivanja

Poslovi iz nadleznosti zajednice ostvarivali bi se preko Skupstine zajednice, Predsjednika zajednice, Savjeta ministara i Suda zajednice.

1. Skupstina zajednice

Skupstina zajednice bi bila jednodomna i poslanici bi bili birani na paritetnoj osnovi u okviru iskljucive zakonodavne nadleznosti drzava clanica. Poslanici bi bili u obavezi da obavjestavaju Skupstinu svoje drzave clanice, o utvrdjenom dnevnom redu. Predsjednik Skupstine i potpredsjednik moraju biti iz razlicitih drzava clanica, a mijenjace se svake dvije godine u okviru cetvorogodisnjeg mandata. Drzava clanica preko svoje Skupstine imala bi pravo da pokrene poseban postupak zastite u odnosu na zakone i druge akte iz nadleznosti Skupstine zajednice, a na vec opisani nacin.

2. Predsjednik zajednice

Predsjednik zajednice predstavlja zajednicu. Predsjednika zajednice bira i razrjesava Skupstina zajednice, uz prethodnu saglasnost skupstina drzava clanica zajednice. Predsjednik zajednice i Predsjednik Savjeta ministara moraju biti iz razlicitih drzava clanica i predstavljati vecinske partije ili koalicije tih drzava clanica.

3. Savjet ministara zajednice

Savjet ministara zajednice ostvaruje izvrsnu vlast u okviru nadleznosti zajednice i ima predsjednika i jednog potpredsjednika kao i ministre inostranih poslova, odbrane, pravde i finansija, kao i ministra za ekonomske odnose. Potpredsjednik Savjeta ministara mora biti iz druge drzave clanice u odnosu na predsjednika, a zamjenici ministara iz druge drzave clanice u odnosu na ministre. Drzava clanica preko svoje Vlade imala bi pravo da pokrene poseban postupak zastite u odnosu na uredbe i druge aktivnosti iz nadleznosti Vlade, a na vec opisan nacin.

4. Organi sudske vlasti u zajednici

Organ sudske vlasti u zajednici je Sud zajednice, koji ima ustavno-sudsku nadleznost. Drzava koja ima predsjednika Suda zajednice ima u tom sudu jednog sudiju manje u odnosu na drugu drzavu clanicu. Nadleznost Suda zajednice bice prilagodjena koncepciji zajednice, a predsjednik tog suda ne moze biti iz iste drzave u dva mandata.

VI Osnove ekonomskog sistema zajednice

1. Osnovni principi nivoa nadleznosti

S obzirom na interesnu integrisanost Crne Gore i Srbije u zajednici i nuznost zastite njihovih interesa, izgradnja novog ekonomskog sistema zahtijeva:

a) omogucava slobodan protok robe, kapitala, ljudi i informacija;
b)
olaksava i obezbjedjuje integrisanje u medjunarodne organizacije;
c)
smanjuje troskove organizovanja i vrsenja pojedinih funkcija.

2. Dimenzije ekonomskog sistema i nivoi organizovanja

Skupstina drzava clanica odredjuje uslove prenosenja dijela suvereniteta iz ove oblasti na zajednicki nivo.

*Alternativa: Karakter buduce zajednice drzava Crne Gore i Srbije kakav bi mogao biti i naziv zajednice drzava (u daljem tekstu zajednica drzava Crne Gore i Srbije). Vlada je na zahtjev clanova Vlade, koji su clanovi SDP, konstatovala ovaj alternativni predlog.