Make your own free website on Tripod.com

KOMANI

 


 


                 
      Program
    Uprava
    O nama
    Mape
    Zanimljivosti, pisma, ...
    Podsjetnik o CG
    Prezimena u CG
    Plemena u CG
    Obicaji u CG
    Linkovi
    Slike i amblemi
    Search


         

   

  

 


Ovo je pleme takodje malo, ali je ipak za prilican komad vece od Zagaraca. Njegovu granicu prema Ozrinicima (prema Velestovu) i prema Zagaracu vec smo upoznali. Od istocnog kraja brda Sadjavca, gdje prestaje komansko-zagaracka granica, pocinje medja prema zemljistu grada Spuza. Ona ide najprije na istok do glavice Banove Gomile, pa zatim skrece na jug i dalje na jugozapad, tako da Kraljicino Oko sa zemljama oko njega ostaje Komanima.
Dalje nastaje granica prema ljeskopoljskom zemljistu. Ona ide najprije zapadnom ivicom brda Luznice (koja je cijela ljeskopoljska), pa kad ostavi to brdo, skrece pravo na jugoistok, te izlazi na rijeku Maticu. Na taj nacin cijela zapadna polovina polja Luznice (Vukov Lug) pripada Komanima. Maticom se produzava ova granica sve do mosta na toj rijeci, na istoku od brda Zelenike, prema ljeskopoljskom selu Tolosima.
Od toga mosta pocinje komanska granica prema Ljesanskoj Nahiji. Ona ide najprije preko juznih visova velikoga brda Zelenike, pa zatim juznim krajem "zdrijela" Cave (ili Café), preko velikog zemljista Gruna (Grune), pokraj tamosnje "pandurice" (strazare), pa se penje na planinu Busovnik. Dalje ide poglavito "razvrsjem" (vijencem) Busovnika, a glavne su tacke preko kojih prelazi: vis Gorgoman, Reljeski Vrh, Konjeva Glavica (tu je "mednik i krst"), juzna strana "vode Dubocice", Kunova Glavica i vrh Kosmaca. Izmedju Busovnika i planine Siljevice medja se nastavlja Miracinskim Zdrijelima, koja su na jugu od velike komanske "gore" Miracina. Zatim se granica penje na veliku i vrlo dugacku planinu Siljevicu i ide u glavnom njenim "razvrsjem", a glavnije su tacke preko kojih prelazi: Suknica Pecina, Babina Pecina, "vr' Mrkucine Glavice", Dobrogledine Prisoje, "razvrsje povrh Rudenicah" (a Rudenice su velika komanska "gora" s pasnjacima i radnom zemljom), Vidovo Prisoje, Tropina Glavica, Samokovska Pecina, "breg Vodne Jame" i Siljevicki Kam. Sa planine Siljevice prelazi granica na planinu Bratos (na zapadu od Siljevice) i ide na Bratosku Glavicu, na kojoj se i zavrsava.
Komanska oblast je jedino s istocne strane otvorena i pristupacna. Na svima ostalim stranama je dobro zatvorena i zasticena planinama i visokim brdima.
Prema razlikama u visini zemljista i sad se ponekad u Komanima cini razlika izmedju Gornjih i Donjih Komana. Put ("dzada") koji dolazi s juga, iz Ljesanske Nahije, i prolazi zapadno od Busovnika (preko Miracina), pa ide dalje preko Bijelih Rudina (u sredini Komana) i zatim ispod velikog brda Kuka na sjeveru, odvaja Gornje Komane, koji su zapadno, od Donjih Komana, koji su istocno od toga puta.
Prava je i glavna podjela plemena na dvije velike grupe bratstava, od kojih se sjeverna zove Bandici a juzna "Komani" u uzem smislu.

BANDICI
Ovim se imenom zove cijeli predio od komansko-spuske granice na istoku pa do Velestova (Ozrinica) na zapadu. U njemu su pocevsi od zapada pa u glavnom k istoku ovih pet "sela": Djedjeza, Mokanje, Milate Bandicske, Zupa Bandicska i Mugosina Livada (ili Livada). U svima ovim selima glavno stanovnistvo cine porodice jednog velikog bratstva (ili upravo jedne velike grupe srodnih bratstava), koje je sebe po starom imenu ovoga predjela prozvalo "Bandicima". A osim njega ima jos samo tri sasvim mala bratstva (Stanisici, Pavicevici - Dragomidoljci i Martinovici - Bajici).
Posto Bandici cine skoro jednostavnu bratstvenu cijelinu i uslijed toga su vrlo tijesna srodnicka zajednica, njihov se opsti naziv, "Bandici". Mnogo cesce upotrebljava i mnogo vise istice nego imena pojedinih njihovih "sela". Mora se gotovo uvijek narocito pitati i za "selo", pa da se i ono pomene.

DJEDJEZA
Je zavucena izmedju planine Siljevice i visokih brda i glavica (medju kojima je i pomenuta Skrbina) na komansko-zagarackoj granici. U njoj su izmijesana razna bandicska bratstva: 4 "ognjista" "Bandica" - Vukotica, 2 "ognjista" "Bandica" - Vukadinovica, 4 "doma" "Bandica" - Barovica, 3 kuce Stanisica, 1 kuca Pavicevica - Dragomidoljaca i 4 kuce Martinovica - Bajica.

MOKANJE
Taj je oblik mnozina; 2. Padez glasi Mokanja, 3. Padez Mokanjima itd. - I Mokanje se prostiru, naporedo sa Djedjezom, iznad planine Siljevice i komansko-zagaracke medje. Imaju glavno "selo" Mokanje, koje je u sredini toga predjela, blizu crkve (Sv. Jovana), i dva "seoca", od kojih je jedno, Rupljani (ili Rupe), na zapadu, "u osojni kraj od komuna Siljevice", a drugo, Puzalovina, na istoku, na glavicici istoga imena.
U Mokanjima je nastanjeno 28 kuca sve "Bandica", i to: 18 kuca Vukotica, 2 kuce Vukadinovica, 1 kuca Barovica, 4 kuce Sekulica i 3 kuce Radonjica.

MILATE BANDICSKE
Se zovu tako za razliku od Milata "Komanskih", koje su odmah do njih, na jugoistoku. Bandicske Milate zahvataju samo mali prostor, oko stare crkvice Sv. Petra i Pavla i na zapadu od nje. U njima su samo 3 kuce "Bandica".

ZUPA BANDICSKA
Zahvata dosta veliki predio u sjevernoistocnom dijelu Bandica, od Mokanja pa do pod Sadjavac. U njoj ima pet manjih naselja, koja narod oznacava nazivima "selo" i "seoce" ili "zaseljak" (ovo dvoje posljednje za sasvim mala naselja). Najdalje je na zapadu, blizu mokanjske granice, "seoce" ili "zaseljak mali" Gornje Bracane. Sjeveroistocno je, a nize njega, Donje Bracane, a jos nize su Doljani. Dalje na istoku, a jos nize od Doljana, je "selo" Pod-Kuk, vise koga je velika, stjenovita glavica Kuk. Najdalje je na istoku Frijeska Glavica, "seoce" na glavici istoga imena.
U Zupi Bandicskoj glavno stanovnistvo cine rodovi bratstva "Bandica": 40 kuca Sekulica (ciji su "zagranci": Cirakovici, Petrovici kojih je najvise, Pavicevici i Milutinovici), 3 kuce Barovica, 2 Radonjica, 1 Dragutinovica, 14 Vukadinovica, 7 Vukotica. Osim toga ima 6 kuca zasebnog bratstva Pavicevica-Dragomidoljaca.

MUGOSINA LIVADA ili LIVADA
Zove se tako, jer joj glavni dio zaista cini "Livada", veliko zemljiste pod jugoistocnom stranom Sadjavca. Po ivicama te "Livade" i ostalih obliznjih zemalja podignute su kuce ovoga "sela". U njemu zive od bratstva "Bandica": 6 kuca Sekulica, 8 kuca Barovica i 8 kuca Vukotica; a od ostalih bratstava: 2 kuce Pavicevica - Dragomidoljaca i 2 kuce Stanisica.

"KOMANI" (u uzem smislu)
Oni cine juznu polovinu plemenske oblasti. Ovo ime ostalo ima je nesumnjivo iz onog vremena, kad je zivjelo neko znatno bratstvo, koje se prozvalo "Komanima" zbog toga sto mu je kolijevka bila ispod velikog brda Koma, koje je na jugu plemenske oblasti. Toga je starog bratstva odavno nestalo, a na njegovom su se mjestu razvila dva nova bratstva zasebnog porijekla, Radulovici i Bezdanovici. Uslijed toga se dosta cesto, upravo mnogo cesce, mjesto naziva "Komani" isticu u ovoj polovini plemena imena tih dvaju novih bratstava i njihovih "sela".
Pocevsi s juga, ispod pomenutog brda Koma, pa k sjeveru, prvo su od tih "sela" na redu Dolovi, zatim Zeleni Dolovi, pa Crvena Paprat i najzad Zupa Bezdanska. Zapadno od tih "sela" su Milate "Komanske". Istocno pak od Crvene Paprati i od Zupe Bezdanske su Baloce. Juzno od Baloca je Ora'ovica, a istocno od Baloca - Cava (ili Cafa).

MILATE "KOMANSKE"
Se protezu jedino na jug i na jugoistok, posto odmah na sjeveru i na sjeverozapadu do njih nastaju kuce bandicskog "sela" Milata. U Milatama "Komanskim" ima 11 kuca Radulovica i 19 kuca Bezdanovica.

DOLOVI
Su zaista sve po dolovima, koji su jedan do drugog. Glavni su od njih, u kojima je srediste i najveci dio sela, oko crkve: Vuce Doline, Spilice, Ledi i Komanjevina (prozvana po recenom velikom brdu Komu). Izvan tih dolova su jos samo nekolike kuce na "oberima", koji se zovu Kozomore, sjeveroistocno od glavnog "sela". U Dolovima su sve Radulovici (20 kuca).

ZELENI DOLOVI
Su takodje, kao sto im i samo ime kaze, sve po dolovima, koji su jedan do drugog. U njima zive 11 kuca Bezdanovica i 3 kuce Radulovica.

CRVENA PAPRAT
Ima zupno zemljiste, okrenuto istoku i jugoistoku, kao i pomenute dvije Zupe: Bandicska i Bezdanska. U njoj su 9 kuca Bezdanovica i 3 kuce Radulovica.

ZUPA BEZDANSKA
Kuce su joj u njenom gornjem dijelu, koji cine: Podi (a to su zaista "podi", stupnjevi), Duboki Do i do Rupice. U ovoj zupi ima svega 4 kuce Bezdanovica i 3 kuce Radulovica.

BALOCE
Pocinju ispod velikog brda Zeljeve Glavice, koja je na sjeveru od njih, pa se pruzaju u jugoistocnom pravcu sve do na Busovnik. Seoske kuce su u sjevernom dijelu toga predjela, po stranama i po ulegnucima oko velikoga zemljista Orahove Ljuti. U Balocima zive 33 kuce Radulovica i 8 kuca Bezdanovica.

ORA'OVICA
Zauzima cijeli predio na sjeveru od srednjeg dijela planine Busovnika, koji se zove Podi. Glavno je "selo" u nekolikim dolovima kod crkve, a osim njega ima dva manja seoca: na zapadu Kopila na velikom zemljistu i gori toga imena, a na jugozapadu Popova Glavica po uzvisenju toga imena. U Ora'ovici ima ukupno 32 kuce Radulovica i 9 kuca Bezdanovica.

CAVA ili CAFA
Ima dosta svojeg zemljista i u velikom "polju" Luznici, na sjeveru, pa se njeno zemljiste prostire dalje na jug, sve do u "korijen" (donje djelove) Busovnika. Osim toga ovome "selu" pripada i sve komansko zemljiste dalje na istoku u "zdrijelu" Cafi i na velikom brdu Zelenici. Seoske su kuce sve po ivici "polja" Cavskoga Luga. U Cavi ima 15 kuca sve Radulovici.


    
    Monitor
   
Vijesti
        politika
        drustvo
   Pobjeda
        politika  
       
aktuelnosti  
    Medija klub
    Montenegro.com
    MNNews on line
    Nezavisna CG
   
    
   
Radio Crne Gore