Make your own free website on Tripod.com

STANOVNI[TVO I NASELJA ZETSKE RAVNICE OD NAJSTARIJEG DO NOVIJEG DOBA

 


 


                 
      Program
    Uprava
    O nama
    Mape
    Zanimljivosti, pisma, ...
    Podsjetnik o CG
    Prezimena u CG
    Plemena u CG
    Obicaji u CG
    Linkovi
    Slike i amblemi
    Search


        

   

  

 1.    Rodoslovlje muhamedanaca Podgori~kih

2.    Rodoslovlje pravoslavnih domova u Podgorici

3.    Starosjedila~ka bratstva u Zeti vjere pravoslavne

4.    Muhamedanci u Zeti

5.    Novonaseljenici u Zeti

6.    Bratstva Gornje Zete

7.    Izvje{taj o bratstvima Kapetanije Lje{kopoljske

PRILOZI iz knjige Pavla S. Radusinovi}a "Stanovni{tvo i naselja Zetske ravnice od najstarijeg do novijeg doba" izdate u Nik{i}u 1991.godine

    
    Monitor
   
Vijesti
        politika
        drustvo
   Pobjeda
        politika  
       
aktuelnosti  
    Medija klub
    Montenegro.com
    MNNews on line
    Nezavisna CG
   
    
   
Radio Crne Gore