Make your own free website on Tripod.com

 


          POSLASTICE  


 

          1. Griz u mlijeku 2. Krem sa vo}em

   

 

 

1.    

GRIZ U MLIJEKU

 

            Staviti da provri 1 l. mlijeka, zasla|enog sa 2-3 ka{ike {e}era. Kada mlijeko provri, u njega polako usipati, uz neprekidno mije{anje, 1 {olju (oko 2 dcl ) griza. Ovo se mora raditi pa`ljivo i mije{ati neprekidno, jer griz mo`e da se zgrudva, ako se usipa neravnomjerno ili ako cijeli postupak dugo traje. Griz se kuva i dalje uz stalno mije{anje, da ne zagori. Po{to pri klju~anju griz prska, mora se {erpa povremeno maknuti sa vatre, ali se i dalje mije{a. Kada je skuvan, razliva se u manje posude kao i puding, a slu`i se hladan. Mo`e se jesti i dok je topao.                            

                  

2.    

KREM SA VO]EM

 

            Skuvati 1 kesicu pudinga od vanile u soku od 3 pomorand`e. Pra{ak razmutiti sa 60 gr {e}era u manjoj koli~ini soka, pa ukuvati u vriju}i sok i skuvati na uobi~ajeni na~in. Kada se puding ohladi, dodati 2 dcl {laga i mije{ati mikserom dok se ne dobije sasvim pjenasti krem.

            U ~a{e naizmjeni~no stavljati neko svje`e ili odmrznuto vo}e (tre{nje, maline, vi{nje, kupine, banane...) i krem u slojevima. Odozgo ostaviti vo}e. Staviti u fri`ider i slu`iti hladno.