Make your own free website on Tripod.com

  

PRIPREMA HRANE

   Mali kuvar

1. Kore za pitu  
2. Rum lonac 
3. Tijesto za pite 
4. Tijesto za picu 

5. Boza  
6. Tijesto za rezance 
7. Tijesto za pecivo (ludo tijesto)
8. Tarana 

1.    

KORE ZA PITU

 

            1 kgr bra{na, 1 ka{ika soli, 1/2 l mlake vode, 3 ka{ike ulja. U posudu za mije{anje staviti najprije so, preliti sa 1 ka{ikom tople vode i promije{ati da se so rastopi. Dodati ostale sastojke i umijesiti tijesto, koje }e biti meko, ali ne smije da se lijepi za prste. Podijeliti ga u 5 loptica, svaku razviti veli~ine tanjira, premazati uljem i ostaviti da stoji najmanje 30 minuta. Potom ove lepinje razvla~iti na ~istom stolnjaku tako da se dobiju tanke kore. Deblje ivice ukloniti, premijesiti ih i od njih tako|e praviti kore po istom postupku.  

2.    

RUM LONAC

 

            Potrebna je posuda od 5 - 8 l (staklena tegla), rum sa ve}im sadr`ajem alkohola (bar 55 procenata) ili neka fina rakija prepe~enica, {e}er i razno vo}e. Posudu uvek treba dobro zatvarati i ~uvati na hladnom i suvom mjestu. Rum (rakiju) uredno dolivati, kako bi nivo te~nosti uvijek bio oko 3 cm iznad vo}a. Povremeno natalo`eni {e}er promije{ati varja~om.

            Ukoliko se u lonac stavi 14 vrsta vo}a, na kraju }e se u njemu na}i (te`inski) oko 3,50 kgr vo}a, 1,75 kgr {e}era i oko 1,5 l ruma (rakije). Potrebna koli~ina alkohola za dolivanje se vremenom smanjuje, zbog soka koji ispu{taju pojedine vrste vo}a.

            Vo}e se stavlja po redosljedu, kako pristi`e. Najprije ide 250 gr opranih i prosu{enih jagoda i 125 gr {e}era, prelivenih alkoholom. Zatim slijede maline, bijele tre{nje, vi{nje , ribizle, ogrozd... uvijek odr`avaju}i odnos vo}a i {e}era 2 : 1, uz dolivanje alkohola do potrebnog nivoa.

            Kajsije i breskve prethodno za trenutak spustiti u vrelu vodu, pa ih olju{titi i isje}i na komade. Dodati nekoliko karanfili}a i koru cimeta. Olju{tene jabuke i kru{ke isje}i, a gro`|e skinuti sa peteljke.

            Na kraju, u oktobru, dodati mandarine i pomorand`e u kri{kama i svje`i ananas u kockicama. ^etiri ne|elje poslije polaganja poslednjeg vo}a, jo{ jednom doliti alkohol, ako je potrebno. Lonac se definitivno otvara oko nove godine, ocijedi alkohol i razlije u fla{e. Ostatak vo}a koristiti kao delikates, sa sladoledom od vanile, {lagom i na razne druge na~ine. Recimo, uz dodatak bra{na i jajeta, pe}i neku vrstu "vo}a u slafroku".  

3.     

TIJESTO ZA PITE (SLANE ILI SLATKE)

 

            Umijesiti tijesto od 400 gr bra{na, 3 dcl vode, 1 ka{ike sir}eta, 5 ka{ika ulja. Pustiti da se odmori 15-tak minuta, razviti ga na debljinu prsta, premazati omek{alim margarinom i presaviti kao knjigu. Uz odmaranje od 20 minuta, ponoviti 3 puta. Razviti, filovati nadjevom od sira, jabuka, oraha. Mo`e se uviti u formu rolata i pe}i ili sje}i u kiflice.  

4.     

TIJESTO ZA PICU

 

            Umijesiti tijesto od 300 gr bra{na, 1,5 dcl mlake vode, 15 gr kvasca, malo soli i 1 ka{ike ulja. Kada tijesto bude dobro umije{no, rastanjiti ga na veli~inu pice i premazati uljem, pa pustiti da kisne.  

5.    

BOZA

 

            Boza se pravi od 3 l vode, 1 kgr kukuruznog bra{na i 15-30 gr kvasca. Mlakom vodom preliti kukuruzno bra{no, dobro promije{ati i ostaviti da stoji preko no}i. Sljede}eg dana staviti te~nost na vatru i pustiti da lagano vri 3-4 sata. Povremeno promije{ati da ne zagori. Uve~e dodati kvasac i to 15 gr ako se `eli slatka boza ili 30 gr ako se `eli kiselija. Dobro promije{ati da se kvasac rastvori i ostaviti da stoji preko no}i. Tre}eg dana procijediti bozu kroz tanko platno ili sito i napuniti ~iste boce. ^uvati dobro zatvorene na hladnom mjestu.

            Na drugi na~in boza se pravi od 200 gr kukuruznog bra{na, 10 gr pivskog kvasca, 8 ka{ika {e}era i tople i hladne vode. Razmutiti kukuruzno bra{no u malo hladne vode, pa preliti u lonac od 5 litara i dopuniti ga prokuvanom vru}om vodom. Staviti na jaku vatru da klju~a 2 sata, a za to vrijeme, ako je potrebno, dodavati prokuvanu vodu. Zatim te~nost ostaviti da stoji 10 minuta na hladnom mjestu, ali ne u fri`ideru. Procijediti, pa u procije|enu te~nost dodati pivski kvasac i 7 ka{ika {e}era. Posebno ispr`iti i dodati ka{iku {e}era. Ostaviti da stoji u toploj prostoriji dok se na povr{ini ne pojavi pjena. Onda bozu sipati u ~iste boce i staviti u fri`ider.  

                                    
6.    

TIJESTO ZA REZANCE

 

            Umijesiti tvrdo tijesto od 1 jajeta, malo soli i bra{na. Formirati loptu, pokriti je salvetom i ostaviti da odmara oko pola sata. Ako poslije toga tijesto postane mek{e, dodati jo{ bra{na, premijesiti, tako da tijesto opet bude tvrdo. Loptu razviti oklagijom, sje}i u trake {irine 10 cm, staviti trake jednu preko druge i sje}i rezance `eljene {irine. Sli~no se prave i flekice, sje}i tijesto na kvadrati}e. Taranu rendati direktno iz loptice tijesta u bra{no i povremeno ih promije{ati sa bra{nom da se ne slijepe. Ostaviti da se dobro osu{e prije upotrebe.  

  

7.    

TIJESTO ZA PECIVO (LUDO TIJESTO)

 

             Podi}i 1 kvasac sa 2 dcl mlijeka, 1 ka{i~icom {e}era i 2 ka{i~ice bra{na.

            U 1/2 kgr bra{na staviti 1 pra{ak za pecivo, promije{ati, pa dodati 1/2 l jogurta, 2 jajeta, 1 ka{i~icu soli i podignuti kvasac. Tijesto dobro izraditi, pa ga staviti u pouljenu plasti~nu kesu, vezati gumicom, nju staviti u {erpu, pa u fri`ider da tamo kisne makar 2 sata.

            Od tijesta praviti i pe}i kifle, perece, poga~ice, lepinje, piro{ke, hljeb, picu. Tijesto mo`e stojati u fri`ideru i nedelju dana.  

 

8.    

TARANA

 

            Umijesiti ~vrsto tijesto od oko 300 gr bra{na, 1 jajeta, malo soli i potrebne koli~ine vode. Formirati od tijesta loptu i ostaviti da se odmori. Na rendetu naribati taranu `eljene krupno}e. Posipati bra{nom i ostaviti da se tarana dobro osu{i.