Make your own free website on Tripod.com


2.    Rodoslovlje pravoslavnih domova Podgorici
           
(Bogi{i}ev arhiv Cavtat, XVI, 3. - podaci su iz 1894.god)


Br Bratstva Iz koje nahije Iz kojeg sela Koja su bratstva Koliko ku}a Svega domova
1. Nenezi}i Katunske Velestova Nenezi}i
Tanovi}i
8
1
9
2. Novakovi}i Zetske @abljaka Popovi}i
[esti}i
Stijovi}i
Niki}i
Vili}i
3
1
1
4
1
10
3. Markovi}i Katunske Markovine Markovi}i 3 3
4. Stani}i Zetske Bratono`i}a Stani}i 9 9
5. Jovanovi}i Katunske Bajica Jovanovi}i 1 1
6. Samard`i}i Krivo{ija

-

Samard`i}i 2 2
7. Radi~evi}i Zetske Berislavaca Radi~evi}i 7 7
8. Radovi}i Zetske Kokota Radovi}i 2 2
9. Peri{i}i Katunske Kosijera Peri{i}i 2 2
10. Vuk~evi}i Lje{anske Dra`evine Vuk~evi}i 1 1
11. Luka~evi}i Katunske Cuca Luka~evi}i
Pejanovi}i
2
3
5
12. Terzi}i Zetske

-

Terzi}i 3 3
13. Latkovi}i Malesije Hota Latkovi}i 3 3
14. Bolevi}i Zetske Lje{kopolja Bolevi}i
]ur~i}i
Martinovi}i
[o{i}i
7
2
1
1
11
15. D`inani}i Brdske

-

D`inani}i 2 2
16. [}epovi}i Zetske Kr`anje [}epovi}i 5 5
17. Pejovi}i Lje{anske Oraha Pejovi}i 4 4
18. Kne`evi}i Zetske Dajbaba Kne`evi}i 1 1
19. Buri}i Katunske Zagrade Buri}i 6 6
20. Kasomovi}i Zetske Zlatice Kasomovi}i 1 1
21. Radovanovi}i Zetske Bezjova Radovanovi}i 2 2
22. Miro~evi}i Brdske Pipera Miro~evi}i 4 4
23. Sekuli}i Katunske Bandi}a Sekuli}i 1 1
24. Ivezi}i Zetske Bezjova Ivezi}i 2 2
25. Rai~kovi}i Zetske Zlatice Rai~kovi}i
[tetibrazdi}i
^ubranovi}i
Aleksi}i
4
3
3
1
11
26. Kolorogi}i Zetske Dajbaba Kolorogi}i
Rogo{i}i
6
4
10
27. Bulatovi}i Mora~ke Rovaca Bulatovi}i 5 5
28. Vu~i~evi}i Zetske Lje{kopolja Lisi~i}i
Peli~i}i
Popovi}i
4
1
2
7
29. Vujanovi}i Nik{i}ke [aranaca Vujanaovi}i 1 1
30. Mi{oli}i Brdske Pipera Mi{oli}i 3 3
31. Radoi~i}i Mora~ke G.Mora~e Radoi~i}i 1 1
32. Vesni}i Zetske Golubovaca Vesni}i 4 4
33. Bezdanovi}i Katunske Komana Bezdanovi}i 5 5
34. Mirkovi}i Zetske Lje{kopolja Mirkovi}i 2 2
35. Ba{anovi}i Zetske Lje{kopolja Ba{anovi}i 1 1
36. Miloni}i Zetske Lje{kopolja Miloni}i
Gvozdenovi}i
7
5
12
37. Lainovi}i Zetske

-

Lainovi}i
]ukovi}i
6
2
8
38. Pi{telji}i Zetske Bratono`i}a Pi{telji}i 1 1
39. \eki}i Zetske Orahova \eki}i 2 2
40. Lakovi}i Zetske Bratono`i}a Lakovi}i 1 1
41. Dari}i Brdske Pipera Dari}i 3 3
42. Armu{i

-

Pe}i Armu{i 1 1
43. [indoli}i Zetske Ponara [indoli}i 1 1
44. Popovi}i Lje{anske Buronja Popovi}i 1 1
45. Buli}i Brdske Pipera Buli}i 1 1
46. (Mijatovi}i)
Mili~kovi}i
Brdske Pipera (Mijatovi}i) 1 1
47. Pavi}evi}i Brdske Srednja Pavi}evi}i 2 2
48. Marku{i Zetske Momi{i}i Marku{i 2 2
49. Stajki}i Zetske

-

Stajki}i 2 2
50. Baleti}i Katunske ^eva Baleti}i 1 1
51. Kuli}i Zetske Ku~a Kuli}i 3 3
52. D`anjevi}i Malesije Gruda D`anjevi}i 2 2
53. Brajovi}i Brdske Bjelopavli}a Brajovi}i 2 2
54. Demirovi}i Katunske G.Zagara~ Demirovi}i 1 1
55. Jovovi}i Katunske ^eva Jovovi}i 2 2
56. Ka`i}i Lje{anske Gradac Ka`i}i 2 2
57. \urkovi}i Brdske Pipera \urkovi}i 3 3
58. Perkovi}i Zetske Kr`anje Perkovi}i 3 3
59. Mila~i}i Zetske Brskuta Mila~i}i 2 2
60. Seferovi}i Brdske Pipera Seferovi}i 4 4
61. Vujo{evi}i Zetske Mom~a Vujo{evi}i 4 4
62. Radulovi}i Katunske Komana Radulovi}i 2 2
63. Radovi}i Hercegovine Gra~anica Radovi}i 1 1
64. Mijovi}i Zetske Lije{ta Mijovi}i 2 2
65. \uri}i Zetske Bratono`i}a \uri}i 3 3
66. Vu~eli}i Zetske Bratono`i}a Vu~eli}i 1 1
67. Vu{urovi}i Zetske Dajbaba Vu{urovi}i 1 1
68. Pavli~i}i Zetske Bratono`i}a Pavli~i}i 1 1
69. Mijovi}i Zetske Kr`anje Mijovi}i 2 2
70. Miju{kovi}i Katunske Pje{ivaca Miju{kovi}i 2 2
71. Mugo{i Zetske Lje{kopolja Mugo{e 3 3
72. [utilovi}i Zetske Ku~a [utilovi}i 2 2
73. \uri}i Zetske Bratono`i}a \uri}i 4 4
74. Klikovci Zetske Mahale Klikovci 1 1
75. Popovi}i Zetske Mahale Popovi}i 1 1
76. Jovovi}i Zetske Mom~a Jovovi}i 2 2
77. Rai~evi}i Zetske Lje{kopolja Rai~evi}i 2 2
78. Popovi}i Zetske Ku~a Popovi}i 2 2
79. Draljevi}i Zetske Lje{kopolja Draljevi}i 2 2
Back Home