Make your own free website on Tripod.com
 

 

Dragi Crnogorci i Crnogorke!

 

evo nas je nevolja naćerala da Vam se javimo.
Mi smo ženska organizacija koja se zove Crnogorski ženski lobi, radimo i živimo u Podgorici a pomažemo svim ženama i đeci žrtvama nasilja u čitavoj Crnoj Gori, bez obzira na vjeru, nacionalnost, invalidnost i drugih razlika.
Dakle, mi smo humanitarna nevladina ženska grupa, radimo već drugu godinu pomažući ženama i đeci izbjeglicama, starima i napuštenima, hendikepiranima i svima kojima je pomoć potrebna. Putujemo iz grada u grad Crne Gore, iz sela u selo i svuđe đe nas zovu.
Osim što smo humanitarke mi se zalažemo za antiratnu politiku, politiku mira i dijaloga, nenasilnog riješavanja konflikata i za suverenu i demokratsku Crnu Goru tj. za svoju kuću.
 
Naš problem je za nas vrlo velik jer kako rekosmo već drugu godinu radimo bez i najmanjeg kancelarijskog prostora iako smo se obraćale gradonačelniku Podgorice i određenim institucijama nismo do sada naišle na razumijevanje.
 
Mislimo da Vi u dijaspori možete da nam pomognete da riješimo problem. Obzirom da koristimo kompjuter na poslu jedne članice kao i njenu porodičnu kuću za sastanke i rad uopšte, neophodan nam je kancelarijski prostor jer bismo primile još žena da rade sa nama. Molimo Vas da nas razumijete jer se sa ženama i đecom žrtvama nasilja srijećemo svakodnevno bukvalno po ulici jer ih nemamo đe primiti na razgovor i pomoći im.
 
Minimalno iznajmljivanje malog poslovnog prostora mjesečno iznosi 250 dolara, odnosno 500 maraka pa Vas molimo ukoliko ste u mogućnosti da nam pomognete na neki način i ovaj e-mail proslijedite na što više adresa đe znate da nam mogu pomoći da obezbijedimo prostor za godinu dana.
Ako Vas interesuje naš rad poslaćemo Vam materijale i podatke o našoj organizaciji na adresu koju navedete.
 
 
Srdačno Vas pozdravljaju
Crnogorke 
 
Radmila, Milica, Aida, Nada, Azra, Maja, Aleksandra, Jovanka, Vjera i Zulfija
 
 
381 81 623 070 - uslužni telefon/fax
e-mail mnzenskilobi@hotmail.com