Make your own free website on Tripod.com
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST C.Ž.L POVODOM AKTUELNIH DOGADJAJA U MAKEDONIJI

 

Na  Balkanu novo nasilje, teror, strah, neizvjesnost....
Da li počinju “pripreme” za sukobe širih razmjera??? Svih ovih užasnih ratnih godina na  prostorima bivše nam domovine znamo da je jezik mržnje i netolerancije prema drugima i različitima predhodio užasima rata i  stradanja. I ovaj put aktivistkinje Crnogorskog ženskog lobija najenergičnije osudjuju one grupe albanskih terorista koje radi postizanja svojih ciljeva žrtvuju živote makedonskih gradjana siju strah i mržnju medju albanskim življem u Makedoniji. Razumijemo strah i zebnju makedonskih gradjanki i gradjana  majki i očeva vojnika i policajaca, Žalimo za dosada svakim izgubljenim životom bilo vojnika ili civila. Solidarišemo se sa svima onima koji su za Makedoniju u kojoj ima mjesta za sve njene gradjane/ke , bez obzira na etničke, kulturne, vjerske, političke i dr. razlike. U trenutku neposredne ratne  opasnosti u Makedoniji pitamo medjunarodnu javnost:

1.    Kada ćete shvatiti da su ljudska prava univerzalna i nedjeljiva i da zato njihovo kršenje u Makedoniji ne može biti samo unutrašnja stvar MK,  već da se ona tiču cjelikupne medjunarodne zajednice?

2.    Da li će visoki predstavnici medjunarodne zajednice  permanentno i samo upućivati kritike i osude albanskim teroristima ili je medjunarodna zajednica spremna da preuzme svoj dio odgovornosti i da spriječi eskalaciju novog rata na Balkanu? Apelujemo na neodložnu obustavu sukoba i nasilja i zagovornice smo pregovora i nenasilnih metoda za riješavanje svih konflikata. Kao antimilitaristkinje i pacifistkinje izražavamo našu solidarnost sa prijateljicama u Makedoniji  koje se u ženskim grupama bore za ženska ljudska prava i zalazu za mirno i nenasilno rijesavanje konflikata. Takodje apelujemo da žene iz albanskih ženskih grupa  pruže podršku makedonskim ženama i da skupa javnosti poruče da kada ratove vode muškarci  nužna je ženska solidarnost. Zene za mir, nenasilje i dijalog.

 

Crnogorski ženski lobi                                 

081-623-070   069-454-606