AMBASADE U KNJAZEVINI - KRALJEVINI CRNOJ GORI

 


 


                 
      Program
    Uprava
    O nama
    Mape
    Zanimljivosti, pisma,..
    Podsjetnik o CG
    Prezimena u CG
    Plemena u CG
    Obicaji u CG
    Linkovi
    Slike i amblemi
    Search


      

   

  


 


Stvama istorija crnogorskih diplomtskijeh odnosaja sa izvanjstvom, preko diplomatskijeh predstavnistava, datira od Berlinskog kongresa (1878).

Rusija je prva osnovala na Cetinju stalno diplomatsko predstavnistvo 1879. sa ministrom - rezidentom Spajerom, u ondasnjoj Katunskoj (danas Njegosevoj ulici broj 47). U vrijeme misije ruskoga opunomocenog ministra - rezidenta Gubastova 1900. pocela je izgradnja ruske ambasade na Cetiniu. Zgrada ambasade, gradena u stilu ruskoga baroka, zavrsava se 14. 09. 1903. godista. Zdanje je korisceno za potrebitosti ambasade sve do okoncanja ruske diplomatske misije uoci kapitulacije Cme Gore u I svjetskom ratu, decembra 1915. (5. januara 1916.) godista.

Iste 1879. Crna Gora uspostavlja stalne diplomatske veze i sa Austro-Ugarskom, Italijom, Francuskom i Turskom. Austro-ugarska legacija sagradjena je 1899.g.( u ulici Baja Pivljanina 134) prema nacrtu dr Josipa Sladea, sa preovladjujucijem elementima romanskoga i gotskoga stila rimokatolicke crkve koja je u njezinom sastavu. Djelovala je na Cetinju sve do pocetka I svjetskog rata 1914. g.

Turska legacija na Cetinju rabotala je u privatnoj kuci vojvode Masa Vrbice (ulica Baja Pivljanina br. 1) poznatoj kao Pasina kuca. Tursko diplomatsko predstavnistvo prestalo je sa radom na Cetinju oktobra 1912. g, kada se zbog prvog, balkanskog rata povuklo iz crnogorske prijestonice.

Prvi francuski diplomatski predstavnik na Cetinju (1879 ) imao je rang otpravnika poslova. Godista 1886. Francusko poslanstvo se preselilo iz Dubrovnika na Cetinje. U vrijeme diplomatske misije francuskog ambasadora grofa Serseja 1909 - 1910. g. ambasada Francuske je dobila svoje zdanje u kitnjastom i raskosnom stilu u Katunskoj ulici broj 100. Po kazivanju, nacrt zdanja je bio namijenjen za francusku ambasadu u Kairu, ali je grijeskom doslo do zamjene nacrta. Zgrada je sluzila potrebama diplomatskog predstavnistva Francuske do kraja 1915. g. - do propasti Crne Gore u I svjetskom ratu.

Italijanska ambasada je djelovala na Cetinju u vremenu 1879 - 1915. G., a od 1910. Djelovala je u sopstvenom zdanju, sazdanom po nacrtu cuvenog arhitekte Koradinija.

Poslije Berlinskog kongresa, i Engleska uspostavlja svoje stalno diplomatsko predstavnistvo. Od 1912. g. ono je bilo smjesteno u sopstvenom zdanju, uradjenom po nacrtu engleskoga arhitekte Hartija, autora jos dvije atraktivne zgrade na Cetinju u stilu cottage. Engleska ambasada je radila sve do pada Crne Gore.

Knjazevina Bugarska je uspostavila svoje diplomatsko predstavnistvo na Cetinju 1897.g, nakon sto se i knjaz Nikola pridruzio srpsko-bugarskoj nagodbi. Bugarsko poslanstvo je bilo smjesteno u Dvorskoj ulici (do dvora knjaza-kralja Nikole), u privatnoj kuci vojvode Iva Radonjica. Do prekida crnogorsko-bugarskijeh odnosaja, a time i prestanka rada legacije Bugarske na Cetinju doslo je 1913.g., izbijanjem drugog balkanskog rata.

Kraljevina Srbija je ustanovila svoje diplomatsko predstavnistvo na Cetinju, koje je u vrijeme osnivanja imalo rang zastupnistva. Pocetkom oktobra 1901. Obnovljeni su crnogorsko-srpski diplomatski odnosaji. Diplomatsko predstavnistvo Srbije na Cetinju je neko vrijeme bilo smjesteno u privatnoj kuci Jovana Milunovica (Pipera) u Katunskoj ulici br.21. Majskijem prevratom u Srbiji 1903, srpski poslanik je opozvan, da bi se poslanstvo ponovo otvorilo 1907, obnovom diplomatskijeh odnosaja. Dva goda docnije uzdignuto je na stepen poslanstva i smjesteno u zgradu naspram kraljevskoga dvora na Cetinju. Funkcionisalo je sve do pada Crne Gore.

Grcka je bila medju prvijema drzavama koja je nakon Berlinskog kongresa uspostavila diplomatske odnosaje sa Crnom Gorom i postavila poslanstvo na Cetinje. Godista 1881. djeluje u rangu diplomatske agencije. Ono je napustilo Cetinje kada je kapitulirala Crna Gora. Bilo je smjesteno prvo u Katunskoj, a potom u ulici Ivana Crnojevica br. 42, u privatnoj kuci Steva Popovica.

Belgijsko poslanstvo je akreditovano na Cetinju poslije Berlinskog kongresa. U rang poslanstva ustanovljeno je dekretom belgijskog kralja Alberta I 1910, kada je za vicekonzula na Cetinju naimenovan Vuko Vuletic u cijoj se kuci (Dvorska ulica br 6) ono i nalazilo.

Njemacko diplomatsko predstavnistvo otvoreno je na Cetinju 1905. goda. Bilo je smjesteno u privatnoj kuci Jovana Milunovica - Pipera (danasnja Njegoseva ulica broj 23), a prestalo je sa radom izbijanjem I svjetskog rata 1914.g.

Diplomatsko predstavnistvo SAD ustanovljeno je na Cetinju pocetkom ovoga vijeka. Bilo je smjesteno u Lokandi (Grand hotelu), sagradjenom 1864. godista, a radilo je sve do pocetka ratova koji su doveli do pada Crne Gore.

Na Cetinju je postojalo i diplomatsko predstavnistvo kraljevine Spanije. Bila je to 13. Ambasada u crnogorskoj prijestonici.

U periodu od Berlinskoga kongresa do kapitulacije u I svjetskom ratu Crna Gora je imala pored konzularnog agenta u Kotoru, generalnog konzula u Skadru, jos i konzula u Rimu, otpravnika poslova u Carigradu i veliki broj pocasnijeh konzula u Jevropi, Kanadi i Brazilu. Reciprocitet sa drzavama, koje su imale predstavnistva na Cetinju, izostao je iz finansijskijeh razloga, mada se za tijem nijesu ni osjecale tolike potrebitosti, posto su kceri kralja Nikole, udate u izvanjstvu, "doprinosile diplomacije svoje zemlje i svom ocu vise od najboljega ambasadora", kako je tvrdio austro-ugarski vojni atase na Cetinju, major G.Hubka (1914.g).

Sefovi diplomatskih misija izvanjskih zemalja akreditovani su kod kralja Nikole sve do smrti crnogorskog suverena 1921. Godista. Potonji sastav diplomatskijeh misija akreditovanijeh kod kralja Nikole datira iz 1920.g. Sastav izvanjskoga diplomatskog kora iz toga doba sacinjavali su:

1. Oras Delaros Verne (Francuska);
2. L. Vladimirovic Islavin (Rusija);
3. Markiz Paolo de Montaljari (Italija);
4. Ser Dzordz Greham (Velika Britanija).

Iz toga doba datira i potonji sastav diplomatskoga i konzularnog kora Kraljevine Crne Gore.

CRNOGORSKA POSLANSTVA I KONZULATI

POSLANSTVA

SAD, izvanredni poslanik i opunomoceni ministar, djeneral Anto Gvozdenovic i v.d. sekretara kapetan Jevrem Saulic.
FRANCUSKA, otpravnik poslova Rene Leturner, atase Edmon Liken.

KONZULATI

1. SAD, Njujork, Nassau Street 34, generalni konzul Vilijam Frederik Diks.
2.
ARGENTINA, Buenos Aires, Calle Cerdoba 688. Gen. Konzul Zerve Kazo i v.d. sekretara Novica Vukovic.
3.
BELGIJA, Brisel, 35 rue Barra, konzul Pjer Fransoa Remeker, sekretar Alfred Leri.
4.
BRAZILIJA, Rio de Zaneiro, gen konzul Anton Januci.
5.
V. BRITANIJA, Bristol, konzul E.Dzordz Mardon R.H. R.
Glazgov, konzul David Mazon.
Edinburg i Lajt, Hove street 4, konzul Robert Vilson. Liverpul, King Street, konzul Henrik Kole.
London, E.C.Mincing Lane 21, gen konzul, potpukovnik sir Dz.Rodzer Parkington, Vice konzul kapetan Carls E.Dz.Karl Elves.
6.
MALTA, konzul Gustav Golster.
7.
ITALIJA, Rim, Via Volturno, v.d. generalnog konzula, konzul Veljko P. Ramadanovic, v.d. sekretari Jovan Radoman i Bozo Marinovic.
Bari, gen konzul Karmine Galo.
Bolonja, gen konzul Atilio Skoti.
Brindizi, zerant gen konzulata, Teodor d'Ipolito.
Venecija, gen. Konzul Josif Fadjoni.
Djenova, gen konzul Markiz Z. de Ferari.
Milano, gen konzul Andjelo Karminati i vice konzul Julio Olijeti.
Napulj, gen konzul Djuzepe Kerkia.
Torino, 12 via delle Rosine, gen konzul Djovani Gorini i vice konzul Feliks da la Copa
8.
KANADA, Kvebek, 37 rue des Francaiscains, konzul Evgenije Korivo.
Monteral, konzul Andrija Daglas Gerd.
Toronto, 58 King Street East, konzul pukovnik Noel G. L.Marsal
Halifaks, konzul g. Fred Pirson.
9.
NORVESKA, Hristijanija (Oslo), gen konzul Hugo Movinkel.
10.
FRANCUSKA, Bordo, 9 Cours de Guorgues, konzul Sarl Dipi
Marselj, Cours du prado, gen konzul Anri Lucati, konzul Moris Lucati, vice konzul Konte Anri Deplas i v.d. sekretari A. Rajnvan i porucnik Djoko Vukovic.
Nica, Avenue Depoilly 3, gen konzul Sergije Kansin.
Pariz, rue des Mathurins 23 (telephone louvre 39.00), gen konzul Rene Leturner.
Avr, rue Fontenelle, konzul Sarl Zakmen.
11.
HOLANDIJA, Amsterdam, gen konzul H. Mandes de Kosta.
12.
SVAJCARSKA, Zeneva, 36 rue de Condolle, gen konzul dr Ivo Jovicevic i v.d. sekretari dr Jovo Vukic i dr Vasilije Popovic.
13.
SVEDSKA, Stokholm, gen konzul Aksel Teofron Sandberg.
14.
SPANIJA, Madrid, Calle de Almagro 20, gen konzul Edmondo Grener.

Istorija crnogorskijeh diplomatskih veza sa svijetom okoncala se paradoksom - nastavljanjem diplomatske komunikacije preko zvanicnijeh predstavnika iako su njihove zemlje, mada ne sve, versajskim diktatom izbrisale Crnu Goru kao samostalnu, suverenu i medjunarodno priznatu drzavu.

Borislav Cimesa


    
    Monitor
   
Vijesti
        politika
        drustvo
   Pobjeda
        politika  
       
aktuelnosti  
    Medija klub
    Montenegro.com
    MNNews on line
    Nezavisna CG
   
    
   
Radio Crne Gore