Ciljevi rada CZL

  • Osnazivanje zena i djece koja su prezivjela bilo koju vrstu nasilja i pruzanje psiholoske, pravne i socio-humanitarne i druge pomoci
  • Prevencija kroz edukativne programe i postepena eliminacija svih oblika nasilja i diskriminacije prema zenama i djeci
  • Osnazivanje zenskog pokreta podsticanjem saradnje medju zenskim grupama, saradnja u izgradjivanju zenskih mreza, razmjena iskustava sa grupama koje se bave pitanjima nasilja nad zenama i djecom u zemlji i inostranstvu
  • Senzibilisanje institucija da prepoznaju i imenuju musko nasilje kroz edukativne programe
  • Podizanju svijesti opste javnosti o drustvenom porijeklu nasilja i pravu zena i djece na zivot bez nasilja
  • Ucesce veceg broja zena u politickom i javnom zivotu radi poboljsanja polozaja zena i stvaranje direktnog uticaja na zakonodavni sistem u cilju bolje zastite prava zena i djece
  • Rad sa hendikepiranom djecom i podrska roditeljima ove djece
  • Publikacija materijala koji se odnosi na oblast seksualnog zlostavljanja djece (incest, silovanje) kao i organizovanje tribina, seminara i okruglih stolova koji imaju za cilj da informisu javnost o tabu temama u nasoj sredini
  • Antiratne aktivnosti, promovisanje politike mira, dijaloga, tolerancije, nenasilnog rjesavanjs konflikata i zalaganje za prigovor savjesti