IMENTOVANJE CRNE GORE I CRNOGORACA

 


 


                 
      Program
    Uprava
    O nama
    Mape
    Zanimljivosti, pisma, ...
    Podsjetnik o CG
    Prezimena u CG
    Plemena u CG
    Obicaji u CG
    Linkovi
    Slike i amblemi
    Search


      

   

  

 


Crna Gora je u tecaju povjesnice promijenila nekoliko imena. Na njezinom prostoru od sredine III vijeka do 1167. godista prije n.e. postojalo je Ilirsko Kraljevstvo, tako imentovano po Ilirima kao njezinim najstarijim ziteljima. Potom su ga pokorili Rimljani, koji su od tada do 11. godine nove ere na istome prostoru osnovali provinciju Ilirik. Nakon toga, do pred kraj III stoljeca u ramu rimske provincije Dalmacije se spominje Naronski konvent kao njezin novi naziv. Od razmedja III i IV do kraja VI v. za nj se pojavljuje ime (provincije) Prevalis ili Prevalitana, od godista 395. u sastavu Istocnoga Rimskog Carstva (Vizantije). Od tada pa do kraja XII st. smjenjuje ga novo ime oblasti Duklja (Dokleja, Dioklija, Dioklitija).

Tako je narecena po nazivu istoimenoga grada, u sacuvanijem izvorima prvi put zabiljezenog u II v. A grad Duklja je imentovan prema ilirskom plemenu DOKLEATI u porjecju Zete. Isti naziv do sredine IX st. i u njezinome okviru nosila je novonastala drzavna formacija. Koncem XII v. potiskuje ga slovensko ime zupe i drzave Zeta (Zenta, Genta), u sacuvanijem vrelima prvi put spomenutom sredinom XI st, sa znacenjem "zitnica, zitorodna zemlja". To je ime nastalo prema slovenskom plemenu Ze(n)tici "Zeteoci", doseljenome iz Polablja Pomorja, sadasnjega istocnog dijela Njemacke kao prapostojbine starijeh predaka dukljanskijeh Slovena i prvobitno nastanjenome u ravnicu oko Skadarskoga jezera i rijeke Zete, po njemu takodjer nazvane. Na posljetku, i to je ime u drugoj polovini XV vijeka zamijenjeno opet slovenskijem nazivom Crna Gora, sto prvorazredno znaci Crna Brda (tal. Montenegro, tur. Karadag, alb. Malezija) s prvijem sacuvanijem pomenom iz 1296. goda u smislu visinske oblasti podlovcenskoga podrucja u ramu zetske zemlje pod prevlascu Nemanjica.

U drzavi Duklji, od sredine IX st, u procesu mijesanja doseljenih Slovena s Ilirima, Romanima, Grcima (Vizantincima) i pripadnicima drugijeh plemena i naroda, u posebitijem prirodnim i povijesnim uslovima, nastali su Dukljani, kako smo vec vidjeli, prvo nominalno kao vazalni (vizantijski) narod i od 1043. godista i kao samostalan narod. Od svrsetka XII v. po novopreimenovanoj zemlji Zeti (Zenti, Genti), u procesu njihova daljega spajanja i srodjavanja, javljaju se Zecani, za vlade Nemanjica takodjer kao vazalni, a poslije 1360. g. i kao ponovo samostalan narod. Takav rang i polozaj ostvaruju stalnom obranbenom i oslobodilackom borbom kako protivu Srba tako isto i svijeh ostalijeh neprijatelja. Od trece decenije XV st. prema imenu zemlje i nazavisne drzave Crne Gore, na istorijsku pozornicu stupaju i Crnogorci kao samostalan narod. A do kraja istoga stoljeca, neprestanoj obranbeno-oslobodilackoj borbi, kao gradjanskoj revoluciji, u toku narednijeh vijekova, na podlozi posebitijeh ekonomskih, kulturnijeh, drzavno-pravnih i ostalijeh tradicija, iz crnogorskog naroda postepeno je uoblicena i crnogorska nacija, kao najveci oblik svijesti o sebi. Uporedo s njihovijem prvorazrednijem postojanjem, tek duboko u novomu vijeku drugorazredno se pojavljuju i tzv. Srbi, kao pojam neetnickoga sadrzaja i postojanja. Od tada prvo oznacava pripadnost Crnogoraca nazovi srpstvu, tj. Pravoslavlju, sto se, narocito poslije obnove Pecke patrijasije (1557 1766), poistovjecivalo sa srpskijem narodom u Srbiji. Do toga je doslo stoga sto je arhiepiskop Sava Nemanjic tek 1219. godista u Zetu uveo pravoslavlje, koje se do tada nalazilo u sastavu srpske arhiepiskopije u Zici i patrijasije u Peci. Iz toga razloga Njegos drzi da su njegovi sunarodnici etnicki i nacionalno Crnogorci, a po vjeri Srbi. Medjutijem, za razliku od toga srpstva, zabludjelo srpstvo Vuka Karadzica je jezickoga (stokavskog) karaktera. A crnogorski Srbi Nikole I Petrovica su produkt njegove, u odnosu na Srbe i Srbiju, osvajacke politike. I svi drugi pojavni oblici srpstva u Crnoj Gori su neetnicki i nenacionalni.


    
    Monitor
   
Vijesti
        politika
        drustvo
   Pobjeda
        politika  
       
aktuelnosti  
    Medija klub
    Montenegro.com
    MNNews on line
    Nezavisna CG
   
    
   
Radio Crne Gore