Krsto Zrnov Popovi
ć pise iz Argentine.....

 

Argentina 15 maja 1924

 

Predsjedniku kraljevske vlade
Generalu gospodinu A . Gvozdenoviću

Gospodine predsjedniče

Primio sam vaše pismo od 1 febr.tek.god. i dobro razumio.

Ja i kad bih mogao pored svega ostalog, ne bih zbog samog pasoša, niti u Rusiju,  niti pak i u koju drugu državu iz ove poći, pošto kao što znate našeg političkog predstavnika ovđe nemamo, koji bi odnosni pasoš mogao ovjeriti na osnovu čega, razumje se, ni mjesne državne vlasti i zato su svi ovamošnji iz okvira današnje Jugoslavije prinuđeni obraćati se njihovom konzulatu ovđe.

Lako bi bilo moguće da za nas Crnogorce ne samo za inostranstvo već i za unutrašnjost ove rapublike  bude ograničeno ketanje, koji nebi imao pasoš potvrđen od svojih i ovih vlasti.

Usljed navedenog, kao i usljed važnijih razloga vam poznatih  a pošto se  Crna Gora  stvarno nalazi u ratu sa SRBIJOM od OKUPACIJE 1918.god. moje je mišljenje da se radi na tome (ako to već nije počelo) da se pomoću ruske vlade njihovom političkom zastupniku  u Jugoslaviji povjeri zaštita  crnogorskog naroda, isto tako i ostalim ruskim  predstavnicima   gdje god se nalaze Crnogorci, naročito u dvije Amerike, tijem bi se unekoliko u isto vrijeme  ometao ma kakav  eventualni sporazum između Rusije i Srbije, nešto treba raditi.

Što se tiče našeg posla ovdje i pored  neumornog rada  jošt nijesmo  uspjeli  stvoriti ma kakvu javnu organizaciju, jer nemožemo doći do sredstava pošto je ovđe radnički život upravo skitački. Da bih što bolje mogao raditi makar iz Rusije ako ne drukče a ono pomoću bugarskih i makedonskih  organizacija, stoga  sam i pisao ranije o mom polasku za Rusiju, te za sve navedeno vjerujem u vašu aktivnost.

Dobro bi ste učinjeli, ako se može da nam pošaljete slova ćirilična i ostalo potrebno za štampu, da bi se u svoje vrijeme mogao  izdavati jedan list što bi imalo znatnu važnost, jer ovđe to ne možemo nabaviti.

U ostalom primite g-ine

Predsjedniče

Izraz osobitog poštovanja.