PLEME BJELICE

 


 


                 
      Program
    Uprava
    O nama
    Mape
    Zanimljivosti, pisma, ...
    Podsjetnik o CG
    Prezimena u CG
    Plemena u CG
    Obicaji u CG
    Linkovi
    Slike i amblemi
    Search


           

   

  

 


Ovo pleme se velikom duzinom granici sa Ceklicima, na jugu i jugozapadu. Na sjeveru, najprije prema Cucama, bjelicka medja polazi od pomenute tromedje ceklicske, cucke i bjelicke na planini Kurjaniku, pa ide sve preko visokih brda i glavica (medju kojima su Vilinjak, Ljubina Gomila, Strmoglavnice, Milunova Borina i Siskov Brijeg) i izlazi kroz Planinicko Zdrijelo na planinu Planinik. A sa Planinikom nastaje sjeverna bjelicka granica prema plemenu Ozrinicima. Od Planinika dalje na istok ona se nastavlja preko brda i visova Miokova Osoja, Mrguda i Grujina Prisoja i izlazi na veliko brdo Dos vise Kceva. Zatim skrece na jugoistok i na jug najprije na vrh Potocine i na Lisacke Lake, pa preko planina Cevskog Lisca (njegovom "osojnom bandom") i Pjesivca i pored planine Kosace (koja je bjelicka) na veliko brdo Kosmaticu, od kojega pocinje granica prema Ljesanskoj Nahiji. Kosmatica je dakle na tromedji Bjelica, Ozrinica i Ljesanske Nahije. Juzno od Kosmatice nastavlja se granica istocnim vijencem planine Stavora pa zatim preko visova Tocila (Veljeg i Malog) izlazi na veliku "gredu" Crnijelj. Juzna strana Crnijelji je na tromedji Bjelica, Ljesanske i Rijecke Nahije. Odatle nastaje juzna medja bjelicka, prema Kosijerima (u Rijeckoj Nahiji). Ona ide cijelom duzinom preko visokih brda i glavica (od kojih su najglavnije: Sumeracka Glavica, Gola Glava, Malo Pocivalo, Cer i Suhoploce) i izlazi na planinu Sinsic, na tromedju Bjelica, Ceklica i Kosijera. Najglavnija od bjelickih naselja su:

DUB
On se dijeli na tri "sela" i na nekoliko manjih naselja od po jedne i dvije kuce, koja Dubljani ne oznacavaju narocitim terminom, nego ih zovu prosto njihovim imenima. "Sela" su podignuta po ivicama od nekoliko manjih dolova i dolaca, koji su neposredno jedan do drugoga, a ostala su naselja vezana za pojedine manje dolove i novijega postanka: naseljena iseljenicima iz glavnih sela. Na sjeveru je najprije "selo" Dub (sa 8 "kuca"), a u njegovoj blizini mala naselja: Gvozd (1 "kuca"), Jasen (1 "kuca") i Ornice (1 "kuca"), koja se takodje racunaju u "selo" Dub. Dalje je na jugu "selo" Brijest, Gornji i Donji (6 "kuca"). Jos je dalje na jugu selo Resna (Bjelice samo tako izgovaraju, mjesto Resna), sa 12 "kuca", a juzno i jugoistocno od nje su mala naselja koja takodje spadaju u "selo" Resnu (u sirem smislu): Donji Do (1 "kuca"), Pod Milosevu Stranu (1 "kuca"), Popanjska Laka (1 "kuca"), Klonsora (2 "kuce"), Milatkov Do (1 "kuca") i Duga Dolina (2 "kuce"). U cijelom naselju Dubu stanuje samo jedno brastvo, Milici, koje se dijeli na dvije glavne grane. U "selima" Dubu i Brijestu sjedi grana "Milici" u uzem smislu (sa ograncima: Popovicima, Todorovicima i Ivanovicima), a u Resni grana Vukcevici sa uzim prezimenima: Perovici ili Kostovici, Vujadinovici ili Martinovici i Bogdanovici.

PREDIS
je drugo glavno bjelicko naselje, na sjeveroistoku od Duba. Dijeli se na tri "sela", koja su isto onako kao i "sela" u Dubu poredjana oko dolova i dolaca, koji cine grupe od susjednih ulegnuca. Najdalje je na sjeveru "selo" Pejovici sa 26 "kuca"; jugozapadno su od njega Abramovici (16 "kuca"), a na jugu "selo" Andrici sa 20 "kuca". U Andrice spada i malo naselje Ovsista (4 "kuce"), koje je na jugu od njega. - U svima ovim naseljima zive brastva, koja su zajednickog porijekla (od dva brata) i "sela" se zovu svako po svome brastvu. U Pejovicima zivi samo brastvo toga imena, ciji su rodovi: Jovanovici, Boskovici i Nikolici. U Abramovicima pored brastva Abramovica (15 "kuca") ima i 1 "kuca" malog brastva Milinica. U Andricima s Ovsistima samo je brastvo Andrici, koje se dijeli na Vukovice, Crvenice (Crvenicane) i Mrvaljevice.

LJESEV STUP
je "selo" na sjeveru od Predisa, najsjevernije bjelicko naselje. Kao i druga do sada pomenuta bjelicka "sela", i ono je razmjesteno oko poveceg broja dolova, koji su sve jedan do drugoga i u tijesnoj vezi medju sobom. U selu stanuju dva srodna brastva: Popivode (20 "kuca") i Kuzmani (3 "kuce").

MALOSIN DO
je "selo" na sjeveroistoku od Predisa. Sve su seoske kuce "na jednom mjestu, krajem dola koji se zove Malosin Do". U selu su tri brastva razlicnog porijekla: Mrvaljevici (1 "kuca"), Vujosevici (6 "kuca") i Bekovici (5 "kuca").

UBLICE
su na zapadu od Duba i nalaze se izmedju dva velika brda, Gaja i Debelog Brijega. Kuce su im po ivicama i stranama dva susjedna dola: Ublickog Dola i Dolova. Po tome se i dijele na dva "sela": u prvom dolu su Ublice (sa 4 "kuce" Cetkovica i 10 "kuca" Pravilovica) a u drugome Dolovi (sa 1 "kucom" Pravilovica). Oba su ublicka brastva, Cetkovici i Pravilovici, jednoga porijekla, starinom Milesevici. Neki od Pravilovica zovu se i uzim prezimenima: Bajovici i Vukicevici.

DIDE
su, kao i Ublice, na zapadu od Duba. Dijele se na dva "sela". Glavno "selo" su Dide i za njih se redovno kaze "selo", "u selo su zemlje…" itd. U tome "selu" su 2 "kuce" Draskovica i 8 "kuca" Vujica. Drugo je "selo" (za koje se rijetko kaze da je "selo") na jugozapadu od prvog, Stankova Kamenica, sa 2 "kuce" Draskovica.
Oba brastva, Draskovici i Vujici, istog su porijekla i takodje, kao i Ublicani, imaju staro zajednicko prezime Milesevici.

TOMICI
je jezno bjelicko naselje i zahvataju cijelu sjeveroistocnu podgorinu planina: Celinca, Oporca i Sinsica. Dijele se na osam "sela", koja su sva po dolovima ili kraj neke grupe od manjih dolova i docica. Gotovo u sredini je "selo" Tomici (3 "kuce" Ivanovica i 5 "kuca" Vusurovica) kod crkve. Uz njega se racuna i mjesto Ljug Gornji sa 1 "kucom" Ivanovica. Na sjeveru je od "sela" Tomica Pustas sa 2 "kuce" Ivanovica i 2 "kuce" Vusurovica. Jos dalje su na sjeveru Lisacki Dolovi sa 4 "kuce" Vusurovica i 1 "kucom" Ivanovica. Ispod Celinca su: najprije i sjevernije, Podlunjic (9 "kuca" Ivanovica), a juznije Celinacki Dolovi (2 "kuce" Vusurovica). Jos dalje su na jugu, ispod planine Oporca, Oporacki Dolovi (3 "kuce" Vusurovica), do njih na jugoistoku Kamenice (3 "kuce" Vusurovica), a najdalje na jugu, ispod Radojeva Brijega, Vlaske Rupe (2 "kuce" Ivanovica). - Kao sto se iz navedenog vidi, u Tomicima zive dva brastva, Ivanovici i Vusurovici. Ona su medju sobom blisko srodna, jer vode porijeklo od zajednickog, poznatog, pretka.

MIKULICI
su na sjeveroistoku od Tomica, izmedju planina Stavora i Crnijelji. Imaju dva "sela": Mikulice ispod Stavora i Predojevicu ispod Crnijelji. Oba su po ivicama i po stranama od po nekoliko dolova i dolaca. U "selu" Mikulicima sjede: 17 "kuca" Vujovica, 4 "kuce" Vukcevica, 6 "kuca" Bracanovica i 2 "kuce" Saranovica; a u Predojevici: 9 "kuca" Vujovica i 1 "kuca" Vukcevica. - Svako od imenovana cetiri brastva, Vujovici, Vukcevici, Bracanovici i Saranovici, zasebnog je porijekla.


    
    Monitor
   
Vijesti
        politika
        drustvo
   Pobjeda
        politika  
       
aktuelnosti  
    Medija klub
    Montenegro.com
    MNNews on line
    Nezavisna CG
   
    
   
Radio Crne Gore