Drugi svjetski kongres crnogorskih iseljenika, odrzan na Cetinju 12. i 13. avgusta, usvaja sljedece


Z A K LJ U C K E

 1. Cijeneci da je vrijeme od prvog kongresa crnogorske dijaspore (Njujork, 1o.  oktobra 1999. godine) potvrdilo i osnazilo osnovna opredjeljenja iseljenika iz Crne Gore Kongres ostaje dosljedno pri stavu da Crna Gora treba da bude suverena, gradjanska i demokratska drzava i clanica Ujedinjenih nacija
 1. Ucesnici Kongresa obavezuju se da ce kroz efikasniju organizaciju, iseljenicka drustva i klubove, boljim medjusobnim povezivanjem i uspostavljanjem trajne veze sa maticnom domovinom, dati svoj puni doprinos ostvarivanju tog cilja.
 1. Polazeci od cinjenice da je crnogorsko iseljenistvo vazda bilo prepusteno odnarodjivanju, asimilaciji i fragmentovanju, Kongres istice nuznost u ime odrzanja i jacanja crnogorskog nacionalnog identiteta, da njihova maticna domovina jasno i sto prije formulise osmisljenu strategiju prema svom iseljenistvu. Ta strategija morala bi sadrzavati sve bitne elemente nacionalne istorije, kulture, vjere i jezika.
 1. Kongres svoj rad gradi na temeljnim nacelima liberalne demokratije, postovanju crnogorske nacionalne i drzavne individualnosti, te na razvijanju Crne Gore kao pluralisticke, multikulturalne, multieticke i plurikonfesionalne zajednice. Kongres odbija saradnju s onim klubovima i iseljenickim organizacijama koji Crnogorcima negiraju pravo na suverenu drzavu, vlastitu kulturu i jezik.
 1. Radi ostvarivanja vitalnih interesa Crne Gore, razvoja crnogorske demokratske drzave i modernog gradjanskog drustva, Kongres daje punu podrsku demokratskim iskoracima Crne Gore prema Paktu stabilnosti jugoistocne Evrope, Evropskoj uniji i tranatlantskim integracijama, te daljnjim procesima stvaralackog ukljucivanja u novi svjetski poredak.
 1. Svojim ljudskim potencijalom crnogorska svjetska asocijacija maksimalno ce pomoci da se Crna Gora integrise u svijet. U tom smislu, prvi konkretan zadatak pred nama je, da za skorasnji sastanak Pakta o stabilnosti u Zagrebu lobiramo u zemljama clanicama da Crna Gora dobije najpovoljniji moguci status.
 1. Crnogrska svjetska asocijacija ce se maksimalno angazovati da bi ublazila sve uutrasnje i spoljne pritiske na demokratsku Crnu Goru. To prije svega podrazumijeva zastitu od destrukcije njezinih vitalnih ekonomskih interesa, prirodne i kulturne bastine i institucija nacionalne kulture.
 1. Kongres poziva sve crnogorske demokratske snage da u ovom danasnjem presudnom istorijskom trenutku nase zajednicke domovine osmisle svoju sigurnu buducnost na pravno i politicki najprimjereniji nacin, ukljucujuci i referendum o njezinoj suverenosti, kao samostalne i slobodne drzave. To je nas imperativ. Time se otvara perspektiva i demokratskim snagama u Srbiji da se na pravno i politicki najmjereniji nacin izjasne za Srbiju kao suverenu i samostalnu drzavu. To je imperativ naseg regiona Evrope.
 1. U sadasnjem jos nedefinisanom drzavnom statusu Crne Gore, crnogorsko iseljenistvo i pored najboljih namjera, ne moze dovoljno pomoci u privlacenju stranog kapitala za ulaganje u Crnoj Gori, ali sa svoje strane moze efikasno pomoci u procesu ubrzane modernizacije crnogorskog drustva, omogucavanjem skolovanja mladih ljudi u inostranstvu, kao i obrazovanjem djece crnogorskih iseljenika na Univerzitetu Crne Gore i njihovim cvrscim vezivanjem za potrebe i interese maticne domovine. U tom cilju ce crnogorske iseljenicke organizacije, prema svojim mogucnostima, formirati poseban fond i odrediti pravila za njegovu namjenu i koristenje.
 1. Polazeci od Deklaracije Skupstine Crne Gore od 20. septembra 1991. godine, kojom je Crna Gora proglasena ekoloskom drzavom, Crnogorska svjetska asocijacija predlaze Univerzitetu u Podgorici i drugim crnogorskim institucijama da na vec usvojenim strateskim osnovama se osloni na iseljenicki potencijal u kreiranju projekata iz ove kao i drugih oblasti cije se finansiranje moze obezbijediti sredstvima medjunarodne fondacije.
 1. Kongres se zalaze za uspostavljanje savremene internet komunikacije iseljenicke populacije, narocito mladih koji su vec u buducnosti sa mladima Crne Gore sa Univerziteta u Podgorici. To ce omoguciti da se osmisli drzavna strategija kojom ce se Crna Gora, kao jedna od najskolovanijih evropskih nacija ukljuciti u razvoj novih tehnologija i znanja. Crnogorska svjetska asocijacija moze pomoci u osiguranju opreme i finansiranju tog vaznog projekta.

12. Iseljenistvo Crne Gore bi trebalo da osnuje elektronski magazin koji bi ubrzo mogao da preraste u stampano glasilo, u kojem bi se utvrdjenim redakcijskim kriterijumima objavljivali radovi nesporne i stvaralacke vrijednosti, od posebnog interesa za crnogorsko iseljenistvo, njegovo cvrsce i plodotvornije povezivanje sa maticnom domovinom u cilju medjunarodne promocije i opsteg napretka.

Kongres je izabrao i Koordinacioni odbor Svjetske crnogorske asocijacije kojega cine:

1. dr Nenad Popovic, Germany
2. Vojo Vuksanovic, Germany
3. Milo Banovic, Croatia
4. dr Radomir Pavicevic, Croatia
5. dr Dragan Lalovic, Croatia
6. Mihailo Mandic, Australija (Sydney)
7. Tomislav Dzogaz, Austrija (Vienna)
8. Beco Cubic, USA (Chicago, Illinois)
9. Vesna Radunovic, USA (New York, New York)
10. Vojislav  Rasovic, Canada (Ontario, Toronto)
11. Princ Nikola Petrovic, France  (Pariz)
12. Stanko Bubanja, USA (California, San Francisco)
13. Izo Gusmirovic, Czech republic (Prag)
14. Blazo Sredanovic, predsjednik, USA (California, San Francisco)